Disclaimer:

 

Alle bedrijfsnamen, productnamen en overige merknamen alsmede 

beeldmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

 

Als bezoeker van mijn website kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie

 op deze website, of aan de informatie op de websites waarnaar wordt gelinkt.

 

Als webmaster van mijn eigen website behoud ik mij het recht voor om de inhoud

 van deze website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

 

Deze site wil geen inbreuk plegen op copyright; indien u denkt recht te hebben op naam

 en/of copyrightvermelding gelieve contact op te nemen met de webmaster van deze website.


Foto's, teksten of ander materiaal op deze website downloaden, bewerken of gebruiken op andere

 sites is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Hotlinken (rechtstreeks extern linken) is verboden. Alle afbeeldingen zijn hiertegen beveiligd.

Het gebruik van de website houdt een stilzwijgend akkoord in met bovenstaande voorwaarden.

 

 

 

  (c) 2009 wageral / ger van der waal

 stuur een e-mail naar de webmaster

Terug naar homepage: