Oríste! - jóuw Griekenland forum

Volledige versie: Nederlandse politici kunnen er ook wat van!!!
Je bekijkt momenteel een vereenvoudigde versie van de foruminhoud. De volledige versie met bijbehorende opmaak weergeven.
Ook Nederlandse politici kunnen er iets van!!

Hoezo zijn de Griekse politici zakkenvullers??
Heren politici in Nederland geef eerst een zelf het goede voorbeeld.

De EU-heren gaan steeds meer stinken en vullen ook zelf hun zakken met wetten die niet voor hun bedoelt zijn.

Gelezen in de Wereldkrant:
‘Onaanvaardbare
zelfbevoordeling’
Stuur uw reactie naar
reactie.wereldkrant@rnw.nl
Zij vroeg: ‘Wordt de zorgbijdrage
voor landgenoten in het
buitenland ook toegepast door
andere EU-landen? En wat
bedoelt hij met ‘de bewuste
parlementariërs hebben
zichzelf uitgesloten, ook na
pensionering’ Hoe dan en mag
dat dan wel?’
De heer Grove antwoordt:
‘Het geldt voor alle Europese
landen echter de hoogte is
verschillend.
Mijn goede, zeer uitgebreide
collectieve ziektekostenverzekering
is mij in 2007 door
de Nederlandse overheid
afgenomen. De totale kosten
stegen daardoor voor ons
van 2300 euro tot minimaal
6.000,- euro per jaar.
Inning van de zorgbijdrage
wordt door het CVZ gedaan.
Ik heb daar navraag gedaan
hoeveel deze instelling voor
mij en mijn vrouw afdraagt
aan Frankrijk, dit werd
door het CVZ geweigerd.
Via internet ben ik erachter
gekomen dat dit slechts
1400 euro is voor 2 personen!
Kortom, er wordt door
de Nederlandse staat grof
verdiend op deze ziektebelasting
voor Nederlanders
in het buitenland. Het CVZ
beweerde bovendien dat
het hier ging om Europese
regels. Vervolgens ben ik
gaan navragen of de Europese
politici deze ziektekostenbelasting
ook moeten
afdragen en wat blijkt; niets.
Ook niet als ze al zijn gepensioneerd,
dat doet de Nederlandse
belastingbetaler ook
voor ze. Dus samenvattend:
zij bepalen een wet en sluiten
zichzelf hiervoor uit.
Dit is een onaanvaardbare
zelfbevoordeling.’

Grtz. Wick