Grieksegids nieuws
Oríste! - jóuw Griekenland forum Forum regels
Om eventuele misverstanden te voorkomen is er op dit forum een aantal regels van kracht. Lees deze aandachtig door.
Door gebruik te maken van het forum ga je accoord met de hier geldende regels.


1. Gedragsregels en fatsoensnormen:
Op dit forum gelden de algemeen geldende fatsoensnormen en wettelijke regels. Iedereen mag voor zijn/haar mening uitkomen en ook heftige discussies zijn toegestaan zolang dat met wederzijds respect gebeurt. Persoonlijke aanvallen, scheldpartijen en bedreigingen (ook via Persoonlijke Berichten(PB's)) zijn niet toegestaan en kunnen leiden tot een tijdelijke of -bij herhaling- zelfs permanente blokkering van je account! Let op je taalgebruik, probeer anderen niet onnodig te kwetsen en gedraag je op dit forum net zo als je dat in je eigen familie/kennissenkring ook zou doen.

2. Aansprakelijkheid:
Aangezien Oríste! een interactief forum is, is het voor het forumteam ondoenlijk de inhoud van alle berichten (of de herkomst ervan) te verifiëren. Door de grote bedrijvigheid op dit forum is het onmogelijk elk bericht te screenen op ongewenste inhoud en dus aanvaarden de beheerders geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van berichten die door de leden worden geplaatst. Ook dragen zij geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, (on)volledigheid of wettelijke toelaatbaarheid van het bericht. Elk forumlid is bovendien verantwoordelijk voor zijn eigen bericht(en). Het forumteam kan en mag berichten aanpassen, gedeeltelijk of zelfs in z'n geheel verwijderen en zullen dit indien zij -om welke reden dan ook- van mening zijn dat dit ook dient te gebeuren, ook zeker doen. Eenieder die zich niet kan vinden in de inhoud van een bepaald bericht dient zich schriftelijk (via de "contact"-link onderaan elke pagina van het forum) te melden waarna het forumteam de klacht op juistheid of wettelijke grond zal controleren en indien noodzakelijk actie zal ondernemen.

3. Auteursrechten:
Zonder schriftelijke toestemming van de forumbeheerder mag niets van Oríste! - jóuw Griekenland-forum worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook. Wil je dat wel doen dan dien je eerst een verzoek daartoe in te dienen via de "contact-link" onderaan de pagina. Vervolgens zal de beheerder overleg plegen met de rechtmatige eigenaar/auteur van de desbetreffende informatie, indien deze te achterhalen is. Hetzelfde geldt nadrukkelijk ook voor (links naar)auteursrechtelijk beschermde teksten, foto's, video- en audiobestanden en alle andere beschermde informatie op andere sites. Deze mogen nooit zonder bronvermelding (een duidelijke vermelding naar de herkomst; een link alléén is niet voldoende) op het Oríste!-forum geplaatst worden. Kijk ook altijd eerst óf je de betreffende info wel mag kopiëren; de auteur ervan kán en mág dat verbieden. Hou je je niet aan deze regels dan kan je de Oríste!-forumbeheerder in juridische problemen brengen maar pleeg je bovendien zelf een auteursrechtelijk vergrijp, waarvoor de Oríste!-forumbeheerder jou zelf verantwoordelijk zal houden. In geval van een officiële klacht door de rechthebbende(n) van eventuele gewraakte informatie kan het zijn dat jouw IP- en/of emailadres wordt doorgegeven aan de bevoegde instanties als daarom wordt gevraagd.

4. Beëindiging forum-account:
Als je niet meer aan het forum wenst deel te nemen en je account wilt laten verwijderen of blokkeren, of wanneer je wellicht door misdragingen van welke aard dan ook van het forum bent verwijderd, blijven de door jou geplaatste berichten staan! Slechts op speciaal verzoek en bij gegronde reden worden ook de reeds geplaatste berichten mee verwijderd.

Rest me iedereen veel lees- en schrijfplezier op dit forum toe te wensen.

Ger van der Waal
Beheerder Oríste! - jóuw Griekenland-forum