Grieksegids nieuws     
paspoort
#1
In de wereld krant komt het onderwerp paspoorten, dubbele nationaliteiten, etc uitgebreid ter sprake. Ik heb het nog niet helemaal doorgelezen. Belangrijk ook voor grieks/nederlandse kinderen.
Quote
#2
ik heb de artikel niet gezien , maar ik heb 2 paspoorten en ik denk dat Wilders die deze discussie heeft gestart nu andere dingens in zijn hoofd heeft en dit zou nu niet gaan gebeuren binnenkort. wat wel gaat gebeuren en de domste is , kinderen kunnen niet meer op de pas van hun ouders bijgeschreven staan. dus ,omdat wij via Servie en Makedonie rijden moet ik volgende maand 5x 50 euro betalen voor documenten. en dat om de 5 jaar. geen familie korting als je dat in een keer doet, geen 10 jaar geldigheid .
als je de artikel hebt kun je het hier opzeten?
Quote
#3
Hallo

Hieronder het laatste nieuws over de dubbele nationaliteit.Gisteren gepubliceerd op de wereldkrant.

Meer informatie kunt u ook vindenop de site van de nederlandse ambassade in Athene.

Kinderen en dubbele nationaliteit
Gepubliceerd op : 22 maart 2012 - 10:00 am | door Hermie de Voer (Beeld: Wereldomroep)
Lees meer over:
dubbel paspoort
dubbele nationaliteit
expertdossier
latente Nederlander
Rijkswet op het Nederlanderschap
Hermie de Voer, advocaat vreemdelingenrecht en nationalteitsrecht
Hermie de Voer studeerde Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit.
Zij werkt sinds 2005 als advocaat vreemdelingenrecht en nationaliteitsrecht bij Everaert Advocaten Immigration Lawyers in Amsterdam.

Contact: devoer@everaert.nlHet wetsvoorstel om het aantal dubbele paspoorten terug te brengen, heeft volgens minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) alleen betrekking op nieuwe gevallen. Maar wat zijn de gevolgen voor minderjarige kinderen? Advocaat Hermie de Voer zet ze op een rij.

In het voorstel van minister Spies verandert niet dat de nationaliteitswetgeving uitgaat van het ius sanguinis ('recht van het bloed'). Dat wil zeggen dat een kind met een Nederlandse ouder bij de geboorte automatisch het Nederlanderschap verkrijgt. Ongeacht het land waar het wordt geboren.

Als de moeder geen Nederlandse is, moet de vader de juridische vader van het kind zijn. Daarvoor moet hij op het moment dat het kind geboren wordt, getrouwd zijn met de moeder. Of hij moet het kind 'prenataal' - dus al voor de geboorte - hebben erkend.

Gelijk aangeven
Wordt een kind buiten Nederland geboren, dan is het belangrijk om de geboorte bij de dichtstbijzijnde Nederlandse post aan te geven. Inschrijven bij het bureau Landelijke Taken in Den Haag kan ook later nog. Belangrijk is vooral dat het hebben van een Nederlandse ouder aantoonbaar is. Zonder geboorte-akte kan dat lastig zijn.

Het kan bovendien voor praktische problemen zorgen als een kind niet (ook) de nationaliteit heeft van de Nederlandse ouder. Een Nederlander die met een Chinese vrouw is getrouwd, kan zijn kind niet zomaar meenemen naar Nederland als het alleen de nationaliteit van de moeder heeft. Dan is er een visum nodig.

En denk ook aan de problemen die kunnen ontstaan als de ouders gaan scheiden, terwijl het kind geen Nederlandse nationaliteit heeft. Dat kan het voor de Nederlandse ouder extra moeilijk maken om zich met zijn niet-Nederlandse kind in Nederland te vestigen.

Zelf kiezen
Een vraag die ik vaak krijg, luidt: Wat gebeurt er als een kind met dubbele nationaliteit 18 wordt? Moet het dan kiezen voor het Nederlanderschap om het niet te verliezen? Onder Nederlands recht is en blijft het antwoord op deze vraag: Nee. Wel kan het verlangd worden door de wetgeving van de andere nationaliteit. Bestudeer deze dus grondig.

En dan de vraag hoe het zit met kinderen van twee Nederlandse ouders, die ook recht hebben op de nationaliteit van het land waar ze geboren worden. Dat is bijvoorbeeld zo in de Verenigde Staten. Wie in dit land geboren wordt als de nieuwe wetgeving van kracht is, mag nog steeds de nationaliteit van zijn/haar geboorte land én van zijn/haar ouders (het Nederlanderschap dus) aannemen. Zij hebben namelijk geen rechtelijke actie ondernomen om dubbele nationaliteit te krijgen; zij zijn toevallig in een land met zo'n een wetgeving geboren.

Genaturaliseerde ouders
Voor deze kinderen kan er echter onder de nieuwe wetgeving wel iets veranderen. Op dit moment kunnen deze kinderen hun dubbele nationaliteit tot in lengte van dagen behouden. Maar als minister Spies haar zin krijgt, komt daar in sommige gevallen verandering in. Want als van een minderjarig kind - laten we hem Alex noemen - niet één maar allebei zijn (Nederlandse) ouders tot Amerikaan naturaliseren, verliest Alex straks ook zijn Nederlanderschap. Zonder daar iets voor te hoeven doen.

De bewering van minister Spies dat haar voorstel geen gevolgen heeft voor mensen die nu al een dubbel paspoort hebben, klopt dus niet helemaal. En dat maakt wel degelijk uit. Want stel dat de ouders van Alex bij een ongeluk om het leven komen, zou hij dan nog wel bij zijn Nederlandse tante kunnen gaan wonen?

Als Amerikaan kan hij zonder visum naar Nederland reizen. Maar na drie maanden bij zijn tante heeft hij een verblijfsvergunning nodig. Zelfs als hij - als kind van twee tot Amerikaan genaturaliseerde Nederlandse ouders - geen enkel Amerikaans familielid heeft.

Latente Nederlanders
En er is nog een groep voor wie het wetsvoorstel onverwacht gevolgen dreigt te hebben: de zogeheten latente Nederlanders. Tot 1985 telde uitsluitend de nationaliteit van de vader. Met alleen een Nederlandse moeder had je geen recht op de Nederlandse nationaliteit. Vanaf 1 oktober 2010 kan iedereen die voor 1985 is geboren, als kind van een Nederlandse moeder én een buitenlandse vader opteren voor het Nederlanderschap. Er geldt geen afstandseis en geen inburgeringseis.

Verbijsterend voorstel
Mijn verbijstering was dan ook groot toen ik de plannen van minister Spies las. Want anders dan haar voorganger Piet Hein Donner - die eerder al met een versie van het wetsvoorstel kwam - wil Spies dat voor sommige latente Nederlanders een taaleis gaat gelden.

Het gaat om latente Nederlanders die binnen het Koninkrijk wonen. Het argument hiervoor is integratie. Een taaleis stellen aan latente Nederlanders ondermijnt echter het oorspronkelijke doel van de wetgeving inzake latente Nederlanders, namelijk gelijke behandeling van mannen en vrouwen wat betreft het doorgeven van het Nederlanderschap.

Paspoort verlengen
Tot slot wil ik nog even terugkomen op de bewering dat wie nu meerdere nationaliteiten bezit deze na invoering van de nieuwe wet mag behouden. Dit geldt alleen wanneer je in de toekomst niet een andere nationaliteit aanneemt. Ook is het van belang dat je tijdig je Nederlandse paspoort verlengt.

In principe hoef je niet in het bezit te zijn van een Nederlands paspoort om de Nederlandse nationaliteit te bezitten. Maar wie meerderjarig is, dubbele nationaliteit bezit én al tien jaar onafgebroken buiten het Koninkrijk en buiten de EU woont, verliest zijn Nederlandse nationaliteit. Behalve als je tijdig je paspoort verlengt. Want daarmee geef je aan dat je je Nederlanderschap wenst te behouden.

Ingang nieuwe wetgeving
De aangescherpte Rijkswet Nationaliteiten moet nog worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Maar stel dat dat gebeurt. Vanaf welk moment gaat die nieuwe wetgeving dan gelden?

Een voorbeeld. De Turkse Fatima dient nu een naturalisatieverzoek in, dus onder de huidige wetgeving. Maar zij krijgt de positieve beslissing op haar verzoek pas nadat het wetsvoorstel in werking is getreden. Ten tijde van de indiening van het verzoek hoefde zij geen afstand te doen van haar Turkse nationaliteit omdat zij gehuwd is met een Nederlander. Deze uitzonderingsbepaling is echter uit de wet geschrapt. Moet zij dan alsnog afstand doen van haar Turkse nationaliteit?

Helaas is dat op dit moment niet bekend, omdat het overgangsrecht nog niet is gepubliceerd. Zodra hierover meer bekend is, zal ik er een nieuwe expertbijdrage aan wijden.

Ik hoop dat t gelukt is met de epikollisie......
Wauw gelukt. Ik kreeg deze email dus via de nl vereniging kos. Die punten paspoort etc zijn dus blauw en verwijzen dus weer, geen idee hoe ik dat voor elkaar moet krijgen.
Quote
#4
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Vind de pagina leuk
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.

Aanvragen van Nederlandse reisdocumenten op de Griekse eilanden
---
Consulaire medewerkers bezoeken ook dit jaar weer diverse consulaten met een mobiel aanvraagstation voor de aanvraag van een Nederlands reisdocument.
De data zijn voor 2016 zijn: Heraklion: 9 & 10 maart, Corfu: 6 april, Rhodos: 12 & 13 april.
Voor meer informatie, ga naar de website van de Nederlandse ambassade:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
 of neem contact op met de consulaire afdeling op telefoonnummer 210-7254952/3, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00-12:30 uur en van 13:30-15:30 uur.
***
Apply for Dutch travel documents on the Greek islands
----
Like previous years, our consular employees will visit several consulates to offer the opportunity to apply for a Dutch travel document.
The 2016 dates are: Heraklion: March 9 & 10, Corfu: April 6, Rhodes: April 12 & 13.
For more information, please visit the website of the Netherlands embassy:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
 or contact the consular department by telephone: 210-7254952/3, available from Monday to Friday between 08:00-12:30 and 13:30-15:30.
Quote


Ga naar forum:


Gebruikers die deze discussie lezen: 1 gast(en)