Grieksegids nieuws
Uitverkoop in Griekenland
#1
De Griekse overheid is naarstig op zoek naar financiële middelen om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. In de opruimings-etalage komen straks eilanden, vliegvelden, jachthavens etc en enz. Toch zou men zich eens af moeten vragen of deze ingrijpende uitverkoop wel zo verstandig is. Om te beginnen valt te betwijfelen of het aangebodene wel voldoende opbrengt. Immers: één eiland in de verkoop levert meer op dan een tiental eilanden in de sale. Hoe groter het aanbod, hoe lager de opbrengst. Men hoeft geen financieel expert te zij om dat te begrijpen. Kwestie van vraag en aanbod. Daarnaast is het een voldongen feit dat eenmaal verkocht, het in de toekomst niets meer op kan leveren. Men kan er geen inkomsten meer uit genereren, die zijn namelijk voor de koper. Laten we hopen dat de belastingdienst nu eens goed op poten wordt gezet, want dat is het enige wat rest na verkoop: belastingheffing. Slacht men niet de kip, die op den duur weer de gouden eieren legt? Zo heb ik het gerucht gehoord dat de Dodoni fabriek te koop staat. Eenmaal verkocht is er nauwelijks nog invloed op de bedrijfsvoering. Wat als de nieuwe eigenaar besluit de productie over te hevelen naar Albanië? De negatieve gevolgen voor de regio zouden wel eens groter kunnen zijn dan de opbrengst bij verkoop. Evenwel ben ik geen econoom, maar voorzichtigheid lijkt mij geboden, niet te overhaast te werk gaan. Daarnaast kan men de Griek de duimschroeven niet nog eens verder aandraaien. Bij de toetreding tot de Euro-zône zijn door diverse partijen, al dan niet bewust, grote fouten gemaakt. Verkeerde inschattingen en creatief boekhouden hebben Griekenland de Euro, maar ook de crisis bezorgd. De Griekse overheid is beslist niet onschuldig, maar de beschuldigende vinger kan naar meerder partijen worden gewezen: de betrokken overheden van de Euro-zône landen hebben zitten slapen, en gerenommeerde zakenbanken hebben een handje geholpen om het Griekse huishoudboekje acceptabeler te maken. De "gewone" Griek is het slachtoffer. Dalende of wegvallende inkomsten en gestegen prijzen, nieuwe belastingen hebben een enorme impact op het dagelijkse leven van iedere Griek. Daar komt nog bij dat de overheid jarenlang het verkeerde voorbeeld heeft gegeven, op vele terreinen laks is geweest. Een terechte vraag is dus: was Griekenland wel klaar voor de Euro? Men kan het de Grieken dan ook niet kwalijk nemen dat ze om meer tijd vragen om orde op zaken te kunnen stellen!
Quote
#2
@Erwin
Waar heb je vandaan dat er eilanden verkocht gaan worden?
Quote
#3
Uiteraard gaat het niet om bewoonde eilanden. Zoals we allemaal weten zijn er ontelbaar veel onbewoonde eilanden. Volgens internationale pers zouden deze eilanden wel eens in de verkoop kunnen komen. Mijn schrijven is eerder bedoeld als oproep om zorgvuldigheid, van zowel Griekse als noord Europese kant. De uitweg uit de crisis zou ik echt niet weten. Wederzijds begrip zou wellicht ad hoc beslissingen welke onomkeerbaar zijn, en verkeerd kunnen uitvallen, kunnen voorkomen. Het gaat mij ook niet om de schuldvraag, noch wil ik de Grieken vrijpleiten van schuld aan deze crisis. Het gaat meer om het feit of men op lange termijn de juiste beslissingen neemt. Het raakt immers geheel Europa!
Quote


Ga naar forum:


Gebruikers die deze discussie lezen: 1 gast(en)

Jouw forum-permissies
Je mag geen discussies starten.
Je mag geen reacties plaatsen.
Je mag geen bijlagen posten.
HTML staat aan.
MyCode staat aan.
Smilies staan aan.
[img]-code staat aan.