Fodelianakis olijfolie                 
Auteursrechten? Voorkom problemen!
#1
Naar aanleiding van een bericht in een andere topic wil ik bij deze nog eens wijzen op het respecteren van de auteursrechten.
Ik beheer dit forum als een hobby waarmee ik zéker geen juridische en/of financiële problemen wil krijgen.

Daarom wil ik iedereen vriendelijk doch dringend verzoeken om zéér zorgvuldig om te gaan met het plaatsen van teksten, foto's, afbeeldingen en andere informatie waarvan je niet de wettelijke eigenaar bent.
In plaats daarvan kan je ook zelf een stukje tekst schrijven en vervolgens via een deeplink naar het bewuste artikel/afbeelding linken (mits het een openbare site betreft). Mocht de bron uitrukkelijk te kennen geven geen bezwaar tegen verspreiding te hebben is het plaatsen van een link met bronvermelding gebruikelijk. Lees voordat je iets van een andere site wilt overnemen altijd eerst de daar aanwezige disclaimer/copyright-policy.

Klik even rechtsboven op deze pagina op
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
en lees onder kopje 3 "Auteursrechten".

Oríste-forumregels schreef:3. Auteursrechten:
Zonder schriftelijke toestemming van de forumbeheerder mag niets van Oríste! - jóuw Griekenland-forum worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook. Wil je dat wel doen dan dien je eerst een verzoek daartoe in te dienen via de "contact-link" onderaan de pagina. Vervolgens zal de beheerder overleg plegen met de rechtmatige eigenaar/auteur van de desbetreffende informatie, indien deze te achterhalen is. Hetzelfde geldt nadrukkelijk ook voor (links naar)auteursrechtelijk beschermde teksten, foto's, video- en audiobestanden en alle andere beschermde informatie op andere sites. Deze mogen nooit zonder bronvermelding (een duidelijke vermelding naar de herkomst; een link alléén is niet voldoende) op het Oríste!-forum geplaatst worden. Kijk ook altijd eerst óf je de betreffende info wel mag kopiëren; de auteur ervan kán en mág dat verbieden. Hou je je niet aan deze regels dan kan je de Oríste!-forumbeheerder in juridische problemen brengen maar pleeg je bovendien zelf een auteursrechtelijk vergrijp, waarvoor de Oríste!-forumbeheerder jou zelf verantwoordelijk zal houden. In geval van een officiële klacht door de rechthebbende(n) van eventuele gewraakte informatie kan het zijn dat jouw IP- en/of emailadres wordt doorgegeven aan de bevoegde instanties als daarom wordt gevraagd.

Ger
Quote
#2
@Oriste.Je mag er op rekenen dat ik me in het vervolg strikt aan de boven nog eens benadrukte forumregels zal houden.

Ik heb dan ook spoorslags mijn avatar gewijzigd in één waarvan ik heel zeker weet dat ik over het 'recht van de maker' beschik.In lijn hiermee heb ik mijn slogan 'off-the-road', dan ook veranderd in 'On
Track'.Ik hoop dat andere forumleden ook nog eens kritisch naar hun avatar zullen kijken en eventueel wijzigen.

Misschien mag ik dit punt aan @Oriste het volgende in overweging geven: Wat de forumregels zeggen over het Copyright/Auteursrecht of nog mooier, het recht van de maker - en natuurlijk het er direct onderhangende citaatrecht -, is geënt op de Nederlandse Auteurswet van 1912(inmiddels een aantal keren gewijzigd).Dit recht is een vrij streng Nederlands recht dat op een zogenoemd gesloten systeem gebaseerd is.

De URL van Oriste begint met
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
. Hetgeen betekent dat we ons op het Wereld Wijde Web bevinden.De forumleden wonen in Nederland, België , Griekenland en misschien nog wel andere landen.
Zij zwerven dagelijks op internet voor hun feiten- en opinie-verzameling door minimaal een dozijn landen over de hele wereld.
In deze grote wereld wordt wel iets soepeler en vrijer met het auteursrecht omgegaan.Dat kan omdat daar van een open systeem uitgegaan wordt, dat fair use genoemd wordt en gebaseerd is op de USA Copyright Act van 1976.
Het is evengoed nog wel beperkend, maar geeft - mits goed toegepast - toch wat meer ruimte.Het haalt tegelijkertijd ook de kou wat uit de lucht bij de hier uitsproken angst voor internationale vervolging.

Ik houd me voor nu uiteraard aan de bestaande regels; maar zou @Oriste toch willen vragen zich in de komende stille dagen rondom Kerst eens in deze materie te verdiepen.Zodat we ook op dit punt het beste Griekenland-forum van het Nederlandse taalgebied kunnen worden.

[Afbeelding: 2my3ksm.png] ALEKO
Quote
#3
Inderdaad moet niet de angst regeren om te citeren. Het citeren is niet gelijk aan overnemen noch aan vermenigvuldigen. Ook artikel 15 Auteurswet biedt voldoende steun om niet het recht van de maker aan te tasten. Ofschoon de wetgever aan de openbaarmakingen beperkingen stelt, schept het ook mogelijkheden daartoe zonder dat handhavend moet worden opgetreden. overigens kan deeplinking niet als vermenigvuldiging worden aangemerkt. Reeds in 2000 is hierover jurisprudentie gemaakt. Deeplinking is niet op een lijn te stellen met vermenigvuldiging van een werk. Ook kunnen een eigen weergave van feiten zoals betrekking hebbend op een artikel niet als vermenigvuldiging worden aangemerkt. Kortom, een deeplink met een beknopte toelichting door de 'inzender/doorzenden' biedt voldoende steun om toch een ieder bekend te maken met een artikel.
Quote
#4
volgens mij wanneer je de bronvermelding erbij zet, is er niets aan de hand.
Quote
#5
@Connie. Als het zo simpel zou zijn, was de taak van de rechter op dit vakgebied overbodig. Niets is minder waar. Gelukkig maar. De maker, de schepper van een product, moet bescherming genieten. Een bronvermelding kan niet louter als legitimatie van overname/vermenigvuldiging dienen en de maker zonder enige rechtsbescherming aan de goden overleveren en hem/haar in afwachting en spanning laten van wat de medemens met zijn creatie doet.
Quote
#6
Het principe is, dat als iemand iets plaatst op een voor iedereen toegankelijke website, dat dat dan gekennelijk gezien mag worden, en dus ook met een link naar verwezen mag worden - je maakt iemand alleen attent op iets. Het webadres zelf kent nl. geen copyright.
Maar die foto van die kapotte auto, overgenomen van cretalive.gr, dat mag dus beslist niet, tenzij uitdrukkelijk is vermeld in de bron dat er geen rechten op gelden en iedereen het mag kopiëren.
(Nu is het kopiëren zelf moeilijk te controleren, maar de kopie wordt hier openbaar gemaakt op een publiek forum, en het forum is dan in overtreding.)
Je mag wel in eigen woorden een inhoud samenvatten, en met een link ernaar doorverwijzen, maar geen tekst of foto zomaar kopieren.
Zover ik weet mag je nog wel een zin of zo uit een grotere tekst citeren, mits de bron gemeld word: auteur + publicatiemedium.
Quote
#7
De copyright regelgeving zorgt er meteen voor dat draadjes op fora minder makkelijk leesbaar worden.
Je mag immers alleen de link plaatsen, en niet het artikel (foto) zelf.
Dat betekent dat je dus steeds naar een andere url moet springen om de bedoelde tekst te lezen, en dan weer terug naar het draadje om verder te gaan.
De mooiste oplossing qua leesvriendelijkheid op het forum is dus in het draadje in je eigen woorden de essentie van het te citeren artikel opschrijven, en voor de echt geïnteresseerden die alle details willen weten de link naar het artikel zelf er bij plaatsen.

Dit zorgt voor meer (type)werk voor de poster, maar bevordert de leesbaarheid van een draadje aanzienlijk.

Aleko heeft zijn avatar veranderd omdat hij die foto kennelijk ergens heeft gekopieerd. Als zijn avatar een platte kopie is snap ik zijn motivatie.

Mijn avatar is een samenstelling van twee beelden die ik van internet heb gedownload. Het origineel is dus niet één foto. Er liggen twee gekopieerde foto's aan ten grondslag waar ik een één foto van heb gemaakt met photoshop. De achtergrond is een uitsnede van een foto van een hele grote GR vlag foto. De € afbeelding heb ik integraal gedownload.
Aldus is een nieuwe foto ontstaan die van mij is omdat het uiteindelijke resultaat uniek is (dus niet van iemand gepikt).
Denk ik.

Het idee heb ik overigens gezien in een tv uitzending, en dat heb ik min of meer nagemaakt.

Wat is dit nu? Schending van auteursrecht of niet ?
Quote
#8
@Xander, strict genomen schend je wel het copyright, al zal niemand je in dit geval een rechtzaak aandoen ;). Je hebt 2 beelden gebruikt en daar een nieuwe van gemaakt, maar je hebt wel 2 beelden gebruikt (die iemand anders dus heeft gemaakt).
Nu is het natuurlijk in het geval van een euro-teken en een vlag niet na te gaan van wie die beelden zijn. Dit soort beelden zijn vaak gemaakt als royalty-free beelden: je koopt de beelden aan en mag ze daarna onbeperkt gebruiken.( Je betaalt dus eenmalig en wordt dus de eigenaar van deze beelden).

Maar als je bijvoorbeeld 2 foto's van 2 worldpress photo winnaars (of andere bekende fotografen) gebruikt en daar een nieuw beeld van maakt, heb je wel een probleem ( en waarschijnlijk een fikse boete aan je broek, afhankelijk wat jij natuurlijk weer met dat "nieuwe" beeld doet of waar je het publiceert.)

Heel ingewikkeld allemaal, om nog maar niet te spreken van copyrights in combinatie met portretrechten....
Quote
#9
Marieke wat je schrijft over copyright van foto's klopt niet. Wanneer er copyright op een foto zit, koop je het copyright voor 1 x af, tenzij anders afgesproken. Is een foto copyright vrij is het simpel, mag je hem onbeperkt gebruiken, mits je hem gebruikt, zoals geleverd, dus niet fotoshoppen.
Quote
#10
@Connie, wat klopt er dan niet wat ik zeg?
Van een foto van een bekende fotograaf kan je (in de meeste gevallen) niet in 1x het copyright kopen en daarna onbeperkt gebruiken. Het copyright blijft bij de fotograaf. Je kan het copyright "kopen" voor een bepaald eenmalig gebruik.

Royalty free foto's is een ander verhaal en dit zijn in veel gevallen stock beelden zoals vlaggen, euromunten, dieren, palmstranden enz. Deze beelden kan je wel kopen (en dan meteen afkopen, zodat je er alles mee kan doen) en daarna onbeperkt gebruiken en dus ook bewerken.
Quote
#11
is dat niet allemaal te ver gezocht. ik heb een vriend op kreta die zijn brood verdient met prachtig mooi foto's die hij wel beschermt van copyright. in de tijd van copy -paste en doorklikken vraag ik mij af waar hebben wij het over. heeft iemand een probleem dat zijn foto's gestolen zijn dan moet hij maar melden en de gebruiker past dat aan. zo zie ik het, staat vrij op internet, dan is het voor iedereen.
Quote
#12
Het is inderdaad met internet allemaal steeds ingewikkelder en moeilijker te beschermen.
Quote
#13
marieke jij hebt het over 1 x betalen, dan onbeperkt gebruiken, maar dat is niet zo. Gebruikelijk is dat je een X bedrag betaalt voor 1 x publicatie, wil de foto nogmaals gebruiken, moet dat weer gemeld worden en vaak moet je weer een X bedrag betalen, meestal iets minder. Heb dit vaak aan de hand gehad, toen ik een fotoarchief beheerde. Er wordt enorm gedoken, speciaal door de bladen. Het ene fotopersbureau is strikter dan het andere.

Het is heel simpel te verhelpen, dwars door je foto copyright zetten, is je foto geplaatst, eisen dat er een slotje opkomt, zodat dat je hem niet kan kopiëren of opslaan.
Quote
#14
Connie, ik zeg over copyrightbeelden hetzelfde als jij: Je betaalt aan de fotograaf voor het gebruik, redactioneel of commercieel, afhankelijk van oplage, grootte etc. Het blijft dus het bezit van de fotograaf.

Naast deze copyrightbeelden bestaan er ook sinds een jaar of 15 of nog wat langer rechtenvrije beelden (royalty free beelden) waarover ik het had. die kan je na aankoop wel onbeperkt gebruiken.

Ik heb jarenlang bij internationale fotopersbureau 's en stockbureau's en met fotografen gewerkt. Met de opkomst van internet is er wel een hoop veranderd en ingewikkelder geworden.

Inderdaad, een grote C over je hele beeld zetten!
Quote
#15
Ja er wordt genoeg illegaal gekopieerd en ergens anders op internet geplaatst. En meestal kom je er mee weg ook, want een copyright-houder zou veel meer dan een dagtaak hebben om te checken. Maar er bestaat al software om kopiëen van foto's op internet te herkennen, en sommige partijen maken daar gebruik van - zulke software is inmiddels zelfs vrij (open source) te krijgen.
Het allerbelangrijkste is, dat het forum hier de eindverantwoordelijk draagt, en geen (financieel) risico dient te lopen. Een taak voor de admins, die wij als gebruikers hun veel makkelijker kunnen maken. Een goede admin verwijdert onmiddelijk een tekst of foto waarvan de rights NIET DIRECT duidelijk zijn, en vraagt vervolgens de plaatser ervan om een bewijs van vrij gebruik, voordat het eventueel teruggeplaatst wordt.

En stel, je plaatst een zelfgemaakte foto (of tekst !!) hier. Het forum verwerft daarmee theoretisch eigenlijk het copyright (lees: publicatierecht), want ze kunnen het verplaatsen, verkleinen en wat nog meer. Wil je het copyright zelf, dan moet je dat heel expliciet erbij vermelden, of sterker nog, plaats het dan op een eigen website met de copyright-vermelding. Het hangt van de publiek gemaakte forumsregels af, wat je rechten van eigen materiaal hier eigenlijk zijn. Die rechten heb je dan ook gelezen voor je een account hier aanmaakt.

Ooit houdt deze discussie wel op, als het allemaal duidelijk is. Ik heb de forumsregels nog niet in detail gelezen, misschien zijn daar nog wel een paar juridische datails te verbeteren. En mochten die regels wijzigen, dan moet (verplicht) elk aangemeld lid daarvan op de hoogte gesteld worden. Wat een haarkloverij he, maar we moeten hier kennelijk even doorheen om de beheerders te vrijwaren van potentieel gezeik van veel ernstiger aard dan alleen de nettiquette (jek een verouderd woord inmiddels).
Quote
#16
Ik vind dit allemaal wel heel ver gaan. Ik kom al jarenlang op heel veel verschillende fora en veel grotere dan dit forum maar daar wordt niet zo panisch gedaan over een fotootje plaatsen die je van een website hebt gehaald. Of een artikel plaatsen. Zolang de bron erbij staat is er niets aan de hand.
Quote
#17
Ben het met je eens Vito. Denk dat het wel los loopt als je hier een artikel of een foto plaatst. Netjes is wel wanneer je de bron erbij vermeld. Het is net zo iets als illegaal downloaden van muziek en films. Voor eigen gebruik mag, maar download je met het doel hier winst mee te maken, dan ben je strafbaar en terecht. Uiteindelijk is het de broodwinning van de fotograaf en journalist/schrijver.
Quote
#18
Enkele dagen geleden kreeg ik de vraag van een franse uitgever of ze een foto van mij, die op mijn flickr-account staat
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.

, mogen publiceren in een het boek "Livre La natuur en Languedoc-Roussillon". Die vraag is via de site van Flickr naar mij toegestuurd. Ik heb daar op een possitief antwoord opgegeven ,mits zij de auteursrechten in acht nemen.
In hun antwoord hebben ze me verzekerd dat de bron van deze foto , dus mijn naam, zal vermeld worden bij de foto.

Dat is een schoolvoorbeeld van hoe het nu eigenlijk moet.
Jef Dockx's signatuur " Εγώ... σαλεύω, ή το νησι... ταξιδεύει; "
                                                      ( Κ. Ι. ΣΕΡΒΑΝΤΩΝΑΚΗ )

Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Quote


Lijst met mogelijk verwante discussies
Discussie Auteur Reacties Weergaven Laatste bericht
  Problemen met registreren op dit forum? oriste 1 3.609 16 April 2010, 15:52
Laatste bericht: oriste

Ga naar forum:


Gebruikers die deze discussie lezen: 1 gast(en)