Werkelijke toestand vandaag de dag in Grsiekenland
#1
Omdat mijn links meestal niet openen, even geknipt en geplakt. Ik neem aan dat noch Kees Klok, noch Roos Mavrikou hier bezaar tegen hebben. Zo ja, dan mijn excuses en dan verwijder ik e.e.a. direkt.


ZONDAG, FEBRUARI 08, 2015

Open brief uit Griekenland aan de leiders van EuropaForummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Roos Mavrikou-Zevenhuizen, geboren en getogen in Rotterdam en sinds een aantal jaren woonachtig op het Griekse eiland Skyros ondervindt met haar man en kinderen dagelijks de ellende waarin de Europse bezuingingspolitiek de Grieken heeft gestort. Zij stuurde een brief aan een aantal leiders van Europa. Een brief die vermoedelijk zal verdwijnen in de bureaulade van een of andere ambtenaar. Vandaar dat ik hem, met toestemming van Roos, hier publiceer als open brief:
Skyros, Greece, 05-02-‘15


Sincere mr. Dijsselbloem, mr. Junckert, mr. Schauble, mr. Schultz, mr. Draghi and anyone else responsible for European policies,


I suspect it will take a lot for this letter to actually reach any one of you, but I hope this cry of the heart eventually will.


My name is Roos Mavrikou, born and raised in the Netherlands and since 2007 living in Greece, with my Greek (hardworking) husband and our two small daughters of six and three years old.


Every single one of you is aware of the problems in Greece and still some facts seem to reach you and your colleges in Brussels only as such. Facts. That around 27% of the working population is without a job seems only a percentage in your eyes. For us it is reality. Life. That not even 10% of those people may apply for government help for less than 400 Euros per month, for no longer then a year, also seems to reach you only as a statistic. While behind those statistics are families living in this country with the same costs of living as example in the Netherlands, or in Germany. That statistics has pushed a large part of them into poverty.


I am a higher educated, realistic and critical person, but Greece couldn’t continue like it has been the last five years and therefore I understand and support the Greek government in all its requests for renegotiation. That is not radical for a country that after so many years of misconduct –and I do not mean only the Greek government(s), but certainly also the extreme reforms imposed by the troika, which the country, contrary of public believe, has mostly followed through on- have brought only depression.


I could make this letter even longer by describing why this country reached a certain point, but it is fighting huge prejudices.


However, when my daughter of not even seven years old, has to go to school in the winter and comes home with the message she wore her jacket all day, due to lack of heating, and the same thing happens to us, when we have to go to the local hospital, where the limited personnel also walks around in their jackets, for the same reason, I fear that in Brussel people do not realise how dramatic life has gotten here and Greek people are not ungrateful (as media has pictured us now), but mostly desperate. That’s why I see it as my obligation as a citizen of Greece, and even more so as a mother of two young children, to write this letter in the hope all of you will rethink how you view this situation in Greece and the rest of Europe. Nobody can allege with dry eyes that the approach of Greece's crisis has worked.


People here deserve more than continuing forms of threats and oppression. We at least deserve dignity and good functioning pillars of society; such as education and healthcare. Those have crumbled down due to strong austerity measures imposed by you and your colleagues from Brussels. Something that can only be considered as shameful.


I am asking you for understanding, for reasonability, and I am asking you to look deep into your hearts and stop looking at us as the black sheep of Europe, or mere statistics, but as people such as you and your family and friends, who only want a normal live for themselves and their loved ones.


Awaiting your reply,


Sincerely,
Roos Mavrikou

Skyros, Griekenland 04-04-‘15


Geachte heer Dijsselbloem,


Ik vermoed dat er wel wat voor nodig is om deze brief ook daadwerkelijk bij u te doen belanden, maar ik hoop dat deze hartekreet bij u aankomt.


Mijn naam is Roos Mavrikou en ik ben sinds 2007 woonachtig in Griekenland. Daar woon ik met mijn Griekse man en twee dochtertjes van zes en drie jaar oud.


U bent als geen ander op de hoogte van de problematiek hier en toch lijken bepaalde feiten alleen maar als zijnde tot u en uw collega’s in Brussel door te dringen. Dat 27% van de Griekse beroepsbevolking werkeloos is, is in uw ogen slechts een percentage. Voor ons is het de werkelijkheid. Dat nog geen 10% van deze werkelozen aanspraak kan maken op een vergoeding van nog geen 400 euro per maand, voor nog geen jaar, lijkt ook slechts een statistiek. Alsof hier geen gezinnen achter schuil gaan die leven in een land met een even kostbare levensonderhoud (huur, voeding, elektriciteit) als in Nederland; het land waar ik tot mijn 27[sup]e[/sup] heb gewoond.


Ik ben een hoger opgeleid, realistisch en kritisch iemand, maar Griekenland kan zo niet verder en mede daarom begrijp en steun ik de huidige Griekse regering volop in haar vraag om heronderhandelingen. Daar is niets radicaals aan, aangezien het dit land na zoveel jaren van wanbeleid –en dan heb ik het niet alleen over de Griekse regering, maar zeker ook over de door de trojka opgelegde extreme hoeveelheid hervormingen die wel degelijk voor het grootste deel zijn doorgevoerd- niets dan letterlijke en figuurlijke depressie heeft gebracht.


Ik kan de brief heel lang maken door te beschrijven waarom het land ooit op een bepaald punt is beland, maar vaak is dat vechten tegen de bierkaai. Meer nog tegen de onbuigzame politiek die vanuit Brussel wordt gevoerd.


Echter, als mijn dochter van nog geen zeven jaar deze winter een week lang zonder verwarming in het basisschool gebouw les krijgt en daarbij haar jas moet aanhouden vanwege de koude en het gebrek aan budget voor stookolie, en dit ons eveneens overkomt in het lokale ziekenhuisje waar het beperkte personeel rondloopt in hun jassen, dan vrees ik dat er in het buitenland niet beseft wordt hoe dramatisch het hier gesteld is en dat de mensen hier niet ondankbaar zijn (zoals nu veelal wordt beweerd), maar vooral wanhopig. Ik zie het als mijn taak als inwoner van dit land, en als moeder van twee jonge kinderen, om u een brief te schrijven in de hoop dat u goed nadenkt over hoe u tegen ons en onze situatie aankijkt.


De mensen verdienen hier meer dan de dreigingen over en weer. Wij verdienen op zijn minst waardigheid en goed functionerende pilaren van de samenleving; onderwijs en gezondheidszorg. Die zijn de afgelopen jaren compleet afgebrokkeld, mede dankzij het opgelegde beleid en bezuinigingen van u en uw collega’s in Brussel.


Ik vraag u om begrip, ik vraag u om redelijkheid en ik vraag u diep in uw hart te kijken en ons niet als het zwarte schaap, of slechts als statistieken te zien, maar als mensen net als u en uw familie en vrienden die simpelweg willen (over)leven.


In afwachting van uw antwoord, verblijf ik,

Roos Mavrikou
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.

Quote
#2
Mooi dat jij het bericht hier plaatst @Fyfika! In een andere draad werd 'gehoopt' dat het daar @roosmarijn d'r allerlaatste berichtje op Oriste zou zijn!
Bart0riste's signature Een vooroordeel is een mening die doorgaans niet op feiten is gebaseerd.....
Quote
#3
Ik zag het op FB voorbij komen en heb het even gedeeld. Als Griekofiel word ik steeds geconfronteerd met de huidige situatie en vragen mensen mijn mening, en wat ik er van vind. De meesten hebben overigens wel al een uitgesproken mening. misschien dat dit een beetje helpt met het vormen van een mening. Alle beetjes helpen.
greece67's signature zwaaivlag
LIVE YOUR LIFE! YOU ONLY HAVE ONE!

Quote
#4
Roosmarijn heeft jammer genoeg Oiste verlaten ...
Quote
#5
Dan houden wij haar hier 'levend' ;)

Zag het ook al op FB voorbijkomen en heb het gedeeld.
Quote
#6
de opinie van Co Colijn is min of meer in dezelfde geest. maar goed Henk en Ingrid willen hun geleende geld terug . het is dat je zelf je account niet kan verwijderen anders was ik al lang weg. het niveau is te ver gezakt.
en dat zeg ik nu dat steeds andere stemmen op de nederlandse media te horen zijn dan de bekende zwart makende over grieken.
Quote
#7
Jammer dat het weer zo moet gaan. Forumleden beledigen omdat ze een mening en dit geval veel ervaring hebben. Zijn jullie trots op jezelf? Schamen moeten jullie je!
Quote
#8
Het is een feit dat heel wat mensen kritiek geven over de Griekse situatie, weliswaar zonder dat ze echt weten of beseffen wat er zich afspeelt en gaande is. Vorige week heb ik mij nogmaals druk gemaakt tegenover een kritiekgever die dacht alles beter te weten en zelf precies de situatie ging veranderen. Deze discussie heeft niet lang geduurd en hij is na een kwartiertje afgedruipt met de staart tussen de benen.
Voor sommigen is de toestand echt schrijnend en het zijn niet de "groten" die hiervan last hebben.
Ik stel mij de vraag of de politiekers en hooggeplaatsten nog durven in de spiegel kijken. Zij zijn grotendeels verantwoordelijk voor deze puinhoop en blijven ondertussen nog maar verder zakkenvullen en gigantische bedragen opstrijken. Blijkbaar primeert geld boven de mens ? "Hebzucht" zal zich vroeg of laat wel wreken!
Quote
#9
Moet je alles weten voordat je kritiek mag leveren? Mijn mening is nee, dat hoeft niet. Met al die wetenswaardigheden uit boekjes en krantenartikelen heb ik niet zoveel. Maar waar het mij om gaat, dat je elkaars mening respecteert, discussie prima, maar beledig elkaar niet en dat is wat hier gebeurt de laatste tijd, gevolg mensen haken af, waaronder Roosmarijn. Had liever gezien dat anderen waren opgestapt of eruit waren gegooid.
Quote
#10
Zijn jullie trots op jezelf?
aan wie de vraag??
Quote
#11
Aan de leden van dit forum, die meteen gaan schoppen zodra iets niet in hun straatje past.
Quote
#12
als dat zo was had de hele forum , leeg moeten zijn.
je houdt het een beetje algemeen. hoef niet maag je ook namen noemen.
vergeet niet al 5 jaren maken ze een hele volk zwart. jij zet je hoef niet alles te volgen dus niks van weten maar wel een mening hebben.
nou , heel veel mensen hebben een mening en dat heeft voor situaties gezorgd waar jij niet in wil zijn. mijn kinderen hebben een schuld en dat is hun naam, ze zijn verder nederlanders maar ze worden zwart gemaakt door mensen met zo een mening meestal gebaseerd op de 8 uurs journaal.
en het is zo , en ik heb het helemaal niet zelf verzonnen over meningen
Dont you know opinions are like assholes. Everybody has one and most of them stink.
er zijn zo veel andere leuke posts over stranden musea , bussen en infos over de gekste dorp in griekenland. genoeg om er mee te doen.
laat de rest links liggen. als u niet weet waar het om gaat.
Quote
#13
daar komt het nog eens, want het is alsof de grieken op eens gek zijn geworden
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Quote
#14
Nee ik noem geen namen, de leden, die ik bedoel, herkennen zich vast wel hierin, zo niet, ook goed. Één voorbeeld zal ik geven, als iemand de actie voor het schooltje op Skyros er bij gaat betrekken, vind ik dat laag en onder de gordel en hier laat ik het bij.
Quote
#15
helemaal mee eens.
Quote
#16
Zonder kennis van zaken maar wat roepen in delicate zaken zoals Griekenland is op zijn minst niet handig. Veel mensen reageren op wat ze horen en zien maar dat is meestal nogal eenzijdig. Zij die de waarheid verkondigen hoor je nauwelijks op radio en TV. Iedereen heeft het maar over het terugbetalen van de schulden terwijl "niemand " weet hoe e.e.a. is ontstaan. En waar lees je over de rol van Mario Draghi? "De Grieken " moeten terugbetalen maar wat precies is niet duidelijk. De schulden zijn ontstaan door slecht beleid en banken. En de rol van de EU is daarbij groot en negatief. En de Griekse bevolking mmoet hiervoor boeten terwijl ze er weinig of geen invloed op hebben. 

Maar ja, ze staan met de rug tegen de muur. 

Mvg 
Martin 
Quote
#17
Het zal niet enkel bij Griekenland blijven. Er zijn nog andere (vooral zuiderse) landen die met problemen hebben af te rekenen. Probleem is echter dat heel wat verantwoordelijke politiekers en hoogstaanden het plaatje mooier voorstellen dan het werkelijk is en zichzelf inkleden in allerhande mooie woorden.
Ik ben geen expert terzake maar je moet toch al heel naïef zijn om dit niet te beseffen.
Quote
#18
Interessant om dit even te lezen.
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Quote
#19
En misschien is dit ook wel interessant.....

[Afbeelding: logo-home.png]

maandag 9 februari 2015, 8:33 — 20 reacties

Waarheden, halve waarheden, leugens en bluf
Hoe nadrukkelijker bankiers of politici iets ontkennen hoe groter de kans is dat het tegengestelde de waarheid is. Het meest historische voorbeeld hiervan is natuurlijk ex-president Clinton in 1998 met de uitspraak: ‘I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky’.

Ook in Europa is liegen of op zijn minst de waarheid verdraaien een 'normaal' verschijnsel bij bankiers en politici. Juncker, de huidige president van de Europese Commissie, maakte het in 2012 klip en klaar toen hij zei: "When it becomes serious, you have to lie."
Vervreemding tussen elite en bevolking
Meer en meer vervreemden bankiers en politici van de gewone bevolking. Democratie wordt ondergeschikt gemaakt aan hun idealen en/of eigenbelang. Het zogenaamde 'hogere' belang gaat voor democratie en levensstandaard van normale stervelingen.
Terwijl een groot deel van de Griekse bevolking onder de armoedegrens leeft probeert Europa - sterker nog: eist Europa - van Griekenland dat zij hun failliete banksysteem in stand houden. Meer dan 90% van de 240 miljard euro steun die Griekenland ontving, is rechtstreeks naar de Europese banken gegaan.
Door de Europese repressies en extreme bezuinigingen heeft Griekenland recentelijk democratisch gekozen voor de nieuwe politieke wind van Syriza die het belang van de ’gewone’ Griek wil behartigen.
Afgelopen week kregen we de keiharde realiteit te horen van de kersverse Griekse minister van financiën Yanis Varoufakis, die geen blad voor de mond neemt: ‘Ik ben de financiële minister van een failliet land’.
Dit staat haaks op te woorden van Nouy, de voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Europese Centrale Bank. Hij zei recentelijk: "De Griekse banken zijn ‘vrij gezond’ en hebben hun balansen versterkt. De ECB verwacht dat de Griekse banken de huidige crisis zullen overleven."
Ratingbureau Standard & Poor’s verlaagde afgelopen vrijdag de rating voor Griekenland van B naar B-, een stap dieper in de 'junk-zone'. Inmiddels heeft onze eigen Jeroen Dijsselbloem de duimschroeven bij de Grieken verder aangedraaid door een deadline te zetten op 16 februari voor verlenging van financiële steun.
Ontsnappen uit een wurgreep
De banken en politici zijn in shock. Na hun bluffen, liegen en waarheden verdraaien is er nu opeens een regering die de waarheid zegt. De media doen ons geloven dat de Griekse regering knock-out in de hoek ligt en de eisen van Europa zal slikken. Maar ik ben van mening dat Griekenland niets te verliezen heeft en tot het uiterste zal gaan om de belangen van de gewone Griek te behartigen.
Europa echter heeft veel te verliezen. Als Griekenland uit de Europese Unie stapt of zware concessies van Europa krijgt, zal de democratie gezegevierd hebben. Dit schept dan meteen ook een precedent. In andere Europese landen kan dan het vuur hoger worden opgestookt om ook onder de wurggreep van Europa uit te komen. Het is dan nog maar een kwestie van tijd voor het Europese kaartenhuis uiteenvalt.
De eerlijkheid van Varoufakis is ongewenst in de moderne politiek en kan zelfs gevaarlijk zijn want het ondermijnt het vertrouwen in het hele systeem. Maar aan de andere kant het leven in een soort matrix die bestuurd wordt door een elite die bepaald wat goed is voor het ‘gepeupel’ een gevaar voor de democratie. Griekenland is de bakermat van de democratie en lijkt anno 2015 democratie nieuw leven in te blazen.
(N)euro
Sinds ruim een jaar is er een opmerkelijke ontwikkeling gaande in het hart van Europa namelijk Duitsland, Nederland, België en Oostenrijk. Deze vier landen zijn bezig om een groot deel van hun goudvoorraad uit de kluizen van New York, Parijs en Londen te verschepen naar eigen bodem.
Waarom? En waarom niet omruilen in euro’s of dollars? Er kan maar één verklaring zijn: centrale banken vertrouwen elkaar niet meer en deze landen houden er serieus rekening mee dat de Europese Unie uiteenvalt en de euro het niet overleeft. Door goud op eigen bodem te bewaren is het makkelijker om een nieuwe munt te creëren. Bijvoorbeeld een neuro.
Een onmogelijk scenario? Nederland had in 2012 een back-up plan om een nieuwe munt te introduceren mocht de euro omvallen. Dit scenario werd in 2014 schoorvoetend bevestigd door Klaas Knot van De Nederlandsche Bank en ook door Jeroen Dijsselbloem.
Draghi’s mythische woorden te doen ‘whatever it takes’ om te euro in stand te houden worden dus duidelijk ondermijnd door recente acties van Duitsland, Nederland, België en Oostenrijk. Als je wilt weten wat politici van plan zijn moet je dus niet geloven wat ze zeggen maar wat ze doen.
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.

Quote
#20
Eindelijk eens een journalist die voor zijn eigen mening uitkomt en ze ook durft te publiceren.
Quote
#21
Ontzettend jammer dat je bent vertrokken Roos.
Het is volgens mij zo ontzettend belangrijk om tegengeluid te laten horen. Het is wel heel gemakkelijk om met de wolven mee te huilen, maar als iedereen (en zéker diegene die uit eerste hand en ervaringen weten) z'n mond maar houd wordt het later denk ik maar afgedaan als "wir haben es nicht gewusst".....

Ik blijf tegengas geven. Al heel lang in m'n kennissen- en vriendenkring, maar het is blijkbaar ook op deze site méér dan nodig. Van politiek heb ik geen verstand. Je kunt het wel of niet met ze eens zijn, ik vertrouw ze allemaal niet. Meestal is het zo de wind waait, waait m'n jasje. 

Maar wat het allemaal voor de mensen betekent...daar hoor je weinig over. Alleen dat het "hun eigen schuld" is. "Ze" zitten toch maar de hele dag in het kafeneion aan de tsikoudia, de ouzo, enz. Dat juist daar de dagloners worden opgepikt weet men dan weer niet.
Er zullen beslist lapswanzen tussen zitten (dat geldt toch ook voor de kroeg in Nederland?) maar ik zie het kafeneion toch ook een erg sociale functie hebben; men legt er z'n problemen aan elkaar voor, overlegt, kan er z'n mening over van alles en nog wat ventileren (ook zonder er verstand van te hoeven hebben). Maak van je hart geen moordkuil wordt volgens mij nergens zo goed uitgewerkt als in een kafeneion. 
OK, je hoeft er niet 7x24 door te brengen (ik zou m'n man daar niet graag z'n problemen zien brengen), maar het is m.i. ook geen ordinaire, in de zin van gewone, kroeg.

Nou ja, tegengas dus ('t kafeneion was even een zijstraatje). Ik las het volgende en wou dit hier ook graag delen:


Het meisje met de zwavelstokjes


[Afbeelding: x1llbp.jpg]Crisis. Niet alleen in Griekenland, ook in Nederland en Belgie, in heel Zuid-Europa en misschien wel overal in de wereld. Maar wij wonen hier, dus wij beleven het hier. De laatste drie jaren ging het eerst langzaam, maar uiteindelijk ontzettend snel achteruit voor iedereen. Ons leven is enorm veranderd.


Er stond eerder deze week een opmerkelijk doch wel heel verdrietig krantenberichtje in de newsfeed hier op facebook. Een scholier was betrapt op het stelen van de kaarsen die in de kerk worden aangestoken en neergezet door de gelovigen om een gebedje te doen. Hij had ze notabene gestolen om zijn huiswerk te kunnen doen. Er was geen electriciteit meer in het ouderlijk huis, dus zaten ze 's avonds in het donker. Wat is dit toch in en in verdrietig en uitzichtsloos.

Hier in Griekenland is nog niet iedereen ontzettend arm, maar heel veel gezinnen kunnen het maar amper redden. Bij zoveel mensen is de electriciteit afgesloten, omdat ze die niet meer konden betalen.En die blijft ook afgesloten, omdat er geen uitzicht op is dat ze die in de nabije toekomst gaan kunnen betalen. Als je hier werkloos raakt is er een uitkering voor 6 maanden, daarna is het op. Als je al werk had zonder sociale verzekering, dan kom je daar niet eens voor in aanmerking.Veel gezinnen trekken daarom weer bij hun ouders in, of bij andere familie. Maar natuurlijk zijn er ook veel mensen die nergens terecht kunnen en die leven in uiterste armoede.

Wijzelf kunnen nog wel voldoen aan onze basisbehoeften zoals electriciteit, maar dit is nu al het derde jaar dat we zonder fatsoenlijke verwarming leven. De stookolie is zeker twee keer zo duur geworden, terwijl alle inkomens daarentegen met de helft verminderd zijn! Dus is het peperduur om je huis nog te verwarmen zoals het hoort. We hebben centrale verwarming maar gebruiken die zelden. Wij hebben, echt waar, als een van de weinigen nog stookolie ingeslagen. De meesten maken gebruik van de airconditioning, het traditionele haardvuur, een electrisch kacheltje of de nu weer populaire houtkachel. Overdag gaat de verwarming sowieso al niet aan. De ramen en deuren gaan open, zelfs al regent het, met de bedoeling het vocht uit het huis te weren. Als het echt ontzettend koud is gaat de verwarming heel even aan, maar de thermostaat gaat niet hoger dan 16 graden. Even aan en snel weer uit, zo vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur ongeveer. Niet voldoende. Vochtplekken en het weer tekenen zich af op de plafonds en muren. We proberen er aan te wennen, maar het blijft toch moeilijk. De mannen drinken een raki om warm te worden, vrouwen en kinderen hullen zich in dikke kleren. En vaak ook nog een muts op als het erg koud is. Dat is het leven in Griekenland in crisistijd.


Afgelopen december waren we in Athene, waar zich een enorme rookwolk vormde 's avonds boven de stad. Duidelijk te ruiken en zelfs te zien. Er is massaal overgegaan op het gebruik van de houtkachels, waar de stadsmensen ook maar van alles ingooien wat brandt. Als het windstil was leek het net of je door de blauwe mist reed, verstikkend en stinkend.

[Afbeelding: 166cfly.jpg]


'Het meisje met de zwavelstokjes' is misschien helemaal geen sprookje, het is een weerspiegeling van de werkelijkheid in 1845. Vandaag is dit sprookje weer actueel, en is het meisje een dakloze, een oude man die moet leven met een pensioen van 200 euro per maand, een alleenstaande moeder, een familie Grieken of immigranten ...of een kleine jongen die kaarsen moet stelen om zijn huiswerk te kunnen maken anno 2013.

 
Hoe urgent en actueel dit schrijven is blijkt uit het tragische ongeval op een studentenflat, waar twee studenten op 28 februari 2013 zijn omgekomen door CO-vergiftiging en drie anderen nog in het ziekenhuis liggen. Ze probeerden zich te verwarmen met een barbecue-toestel met alle gevolgen van dien, en dit was zeker niet het eerste ongeval deze winter met dodelijke afloop. Hier in Griekenland is dit als een schok aangekomen, omdat dit duidelijk een gevolg is van de crisis en de armoede. Vanmiddag demonstreerden studenten voor het parlementsgebouw met als tekst 'Twee dode studenten - jullie vermoorden ons, ga weg' op de spandoeken.


[Afbeelding: 2hxnjw8.jpg]

Ja, het is al een oud verhaal, uit 2013. Maar er is nog HELEMAAL NIETS en goede veranderd, INTEGENDEEL.


Oh ja, ook nog even dit: 
Wie zich geroepen voelt om zijn of haar persoonlijke verhaal te delen en mee te schrijven aan dit grote dagboek "Grieks Geluid", kan een bericht sturen naar de pagina 'Ariadnes dream' en/of 'Hart voor Griekenland'. Alle verhalen dienen in de Nederlandse taal geschreven te worden. De teksten worden vertrouwelijk behandeld door de beheerders en anoniem gepubliceerd, tenzij uitdrukkelijk verzocht wordt om deze op naam te publiceren. De beheerders zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en behouden zich het recht om een verhaal niet te publiceren of te corrigeren op spellings- en andere taalfouten. Inhoudelijke aanpassingen kunnen alleen gebeuren na overleg met de schrijver.
Quote
#22
(10 February 2015, 16:43)Ο Μήτσος schreef:
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
En misschien is dit ook wel interessant.....

[Afbeelding: logo-home.png]

maandag 9 februari 2015, 8:33 — 20 reacties

Waarheden, halve waarheden, leugens en bluf
Hoe nadrukkelijker bankiers of politici iets ontkennen hoe groter de kans is dat het tegengestelde de waarheid is. Het meest historische voorbeeld hiervan is natuurlijk ex-president Clinton in 1998 met de uitspraak: ‘I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky’.

Ook in Europa is liegen of op zijn minst de waarheid verdraaien een 'normaal' verschijnsel bij bankiers en politici. Juncker, de huidige president van de Europese Commissie, maakte het in 2012 klip en klaar toen hij zei: "When it becomes serious, you have to lie."
Vervreemding tussen elite en bevolking
Meer en meer vervreemden bankiers en politici van de gewone bevolking. Democratie wordt ondergeschikt gemaakt aan hun idealen en/of eigenbelang. Het zogenaamde 'hogere' belang gaat voor democratie en levensstandaard van normale stervelingen.
Terwijl een groot deel van de Griekse bevolking onder de armoedegrens leeft probeert Europa - sterker nog: eist Europa - van Griekenland dat zij hun failliete banksysteem in stand houden. Meer dan 90% van de 240 miljard euro steun die Griekenland ontving, is rechtstreeks naar de Europese banken gegaan.
Door de Europese repressies en extreme bezuinigingen heeft Griekenland recentelijk democratisch gekozen voor de nieuwe politieke wind van Syriza die het belang van de ’gewone’ Griek wil behartigen.
Afgelopen week kregen we de keiharde realiteit te horen van de kersverse Griekse minister van financiën Yanis Varoufakis, die geen blad voor de mond neemt: ‘Ik ben de financiële minister van een failliet land’.
Dit staat haaks op te woorden van Nouy, de voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Europese Centrale Bank. Hij zei recentelijk: "De Griekse banken zijn ‘vrij gezond’ en hebben hun balansen versterkt. De ECB verwacht dat de Griekse banken de huidige crisis zullen overleven."
Ratingbureau Standard & Poor’s verlaagde afgelopen vrijdag de rating voor Griekenland van B naar B-, een stap dieper in de 'junk-zone'. Inmiddels heeft onze eigen Jeroen Dijsselbloem de duimschroeven bij de Grieken verder aangedraaid door een deadline te zetten op 16 februari voor verlenging van financiële steun.
Ontsnappen uit een wurgreep
De banken en politici zijn in shock. Na hun bluffen, liegen en waarheden verdraaien is er nu opeens een regering die de waarheid zegt. De media doen ons geloven dat de Griekse regering knock-out in de hoek ligt en de eisen van Europa zal slikken. Maar ik ben van mening dat Griekenland niets te verliezen heeft en tot het uiterste zal gaan om de belangen van de gewone Griek te behartigen.
Europa echter heeft veel te verliezen. Als Griekenland uit de Europese Unie stapt of zware concessies van Europa krijgt, zal de democratie gezegevierd hebben. Dit schept dan meteen ook een precedent. In andere Europese landen kan dan het vuur hoger worden opgestookt om ook onder de wurggreep van Europa uit te komen. Het is dan nog maar een kwestie van tijd voor het Europese kaartenhuis uiteenvalt.
De eerlijkheid van Varoufakis is ongewenst in de moderne politiek en kan zelfs gevaarlijk zijn want het ondermijnt het vertrouwen in het hele systeem. Maar aan de andere kant het leven in een soort matrix die bestuurd wordt door een elite die bepaald wat goed is voor het ‘gepeupel’ een gevaar voor de democratie. Griekenland is de bakermat van de democratie en lijkt anno 2015 democratie nieuw leven in te blazen.
(N)euro
Sinds ruim een jaar is er een opmerkelijke ontwikkeling gaande in het hart van Europa namelijk Duitsland, Nederland, België en Oostenrijk. Deze vier landen zijn bezig om een groot deel van hun goudvoorraad uit de kluizen van New York, Parijs en Londen te verschepen naar eigen bodem.
Waarom? En waarom niet omruilen in euro’s of dollars? Er kan maar één verklaring zijn: centrale banken vertrouwen elkaar niet meer en deze landen houden er serieus rekening mee dat de Europese Unie uiteenvalt en de euro het niet overleeft. Door goud op eigen bodem te bewaren is het makkelijker om een nieuwe munt te creëren. Bijvoorbeeld een neuro.
Een onmogelijk scenario? Nederland had in 2012 een back-up plan om een nieuwe munt te introduceren mocht de euro omvallen. Dit scenario werd in 2014 schoorvoetend bevestigd door Klaas Knot van De Nederlandsche Bank en ook door Jeroen Dijsselbloem.
Draghi’s mythische woorden te doen ‘whatever it takes’ om te euro in stand te houden worden dus duidelijk ondermijnd door recente acties van Duitsland, Nederland, België en Oostenrijk. Als je wilt weten wat politici van plan zijn moet je dus niet geloven wat ze zeggen maar wat ze doen.
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.


Merkwaardig bericht uit onverwachte hoek. Het erbij slepen van het overbrengen van goudvoorraden is stemmingmakerij. Tja, het is en blijft een sensatiekrant...
Quote
#23
HOE DURVEN ZE
[Afbeelding: 5ntzs4.jpg]
Quote
#24
Zo'n actie van Griekenlandliefhebbers zet m.i.meer zoden aan de dijk dan discussie(s) over roeptoeteren, ragfijne opmerkingen, "ons geld" dat "ze" eerst maar eens terug  moeten betalen, "trap ze eruit" of het Duitse been stijf houden, etc. 

US Cretans Rally for Compatriots in Crete With Campaign for Medical Supplies

[Afbeelding: greece-hospital-702x336.jpg]
Kretenzers, woonachtig in de US houden een inzameling van medische produkten voor hun landgenoten op Kreta 


American Cretans have a long history of supporting their homeland. Reminders of their help is evident in financial support given over the years to numerous hospitals, universities and philanthropic institutions throughout the island.Members of the Pancretan Association of America via their Cretan Alumni Network and the Philanthropic Fund are raising funds to send badly needed medical supplies to hospitals throughout the island. “Our families in Crete are lacking the basic needs that most of us take for granted, from clean hospital bed sheets to wheelchairs for every patient. We cannot sit on the sideline of this crisis,” said Diane Kounalakis-Baxter, one of the organizers of the campaign that is being organized via the Pitchtop.com crowd-funding platform.Anna Giannoulias, a Chicago resident and native of Hania who has witnessed the crisis first hand while visiting the island, has offered up $10,000 in matching money for every dollar raised through
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
, meaning that if the campaign is successful in reaching its $10,000 goal, Mrs. Giannoulias will donate another $10,000.Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
.The funds will be distributed via the International Orthodox Christian Charities (IOCC) 
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
 to Greek charities from the Pancretan Association’s earlier efforts, as well as those from other Greek American organizations like the Archdiocese, the AHEPA and others.
Fast forward to 2015 and a different kind of crisis is unfolding in Crete— one of a lack of medical supplies on the island’s hospitals and a deteriorating healthcare system due to the ongoing economic crisis in the country. The crisis facing the country’s current healthcare situation is outlined in this video created by a volunteer group of medical professionals asking their government leaders for more attention to the plight of average Greeks.Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.

Quote
#25
Gisteravond heeft Roosmarijn haar situatie verteld in Met het oog op morgen. Haar situatie op Skyros is op dit moment niet best. Ze hebben geen geld meer voor warmte in huis. Het moet gauw lente worden en de hele bevolking lijdt onder de huidige situatie in Griekenland. Roosmarijn je hebt het goed verwoordt Ik hoop dat jullie problemen gauw verbeterd.
Je hebt ons in Nederland weer wakker geschud.
Quote
#26
Ik heb ook geluisterd!
Droef verhaal en echt jammer dat ze niet meer op Oriste verslag doet omdat sommigen hier dat niet waardeerden.....

Hieronder kan de uitzending van gisteren worden beluisterd:
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Bart0riste's signature Een vooroordeel is een mening die doorgaans niet op feiten is gebaseerd.....
Quote
#27
Bart, ik kan jou link niet openen.... bij de link hieronder wel ;)

Roosmarijn is te  beluisteren vanaf 15.45m t/m 20.00m

Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Quote
#28
(08 February 2015, 19:43)Fyfika schreef:
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Omdat mijn links meestal niet openen, even geknipt en geplakt. Ik neem aan dat noch Kees Klok, noch Roos Mavrikou hier bezaar tegen hebben. Zo ja, dan mijn excuses en dan verwijder ik e.e.a. direkt.


ZONDAG, FEBRUARI 08, 2015

Open brief uit Griekenland aan de leiders van Europa

Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Roos Mavrikou-Zevenhuizen, geboren en getogen in Rotterdam en sinds een aantal jaren woonachtig op het Griekse eiland Skyros ondervindt met haar man en kinderen dagelijks de ellende waarin de Europse bezuingingspolitiek de Grieken heeft gestort. Zij stuurde een brief aan een aantal leiders van Europa. Een brief die vermoedelijk zal verdwijnen in de bureaulade van een of andere ambtenaar. Vandaar dat ik hem, met toestemming van Roos, hier publiceer als open brief:
Skyros, Greece, 05-02-‘15


Sincere mr. Dijsselbloem, mr. Junckert, mr. Schauble, mr. Schultz, mr. Draghi and anyone else responsible for European policies,


I suspect it will take a lot for this letter to actually reach any one of you, but I hope this cry of the heart eventually will.


My name is Roos Mavrikou, born and raised in the Netherlands and since 2007 living in Greece, with my Greek (hardworking) husband and our two small daughters of six and three years old.


Every single one of you is aware of the problems in Greece and still some facts seem to reach you and your colleges in Brussels only as such. Facts. That around 27% of the working population is without a job seems only a percentage in your eyes. For us it is reality. Life. That not even 10% of those people may apply for government help for less than 400 Euros per month, for no longer then a year, also seems to reach you only as a statistic. While behind those statistics are families living in this country with the same costs of living as example in the Netherlands, or in Germany. That statistics has pushed a large part of them into poverty.


I am a higher educated, realistic and critical person, but Greece couldn’t continue like it has been the last five years and therefore I understand and support the Greek government in all its requests for renegotiation. That is not radical for a country that after so many years of misconduct –and I do not mean only the Greek government(s), but certainly also the extreme reforms imposed by the troika, which the country, contrary of public believe, has mostly followed through on- have brought only depression.


I could make this letter even longer by describing why this country reached a certain point, but it is fighting huge prejudices.


However, when my daughter of not even seven years old, has to go to school in the winter and comes home with the message she wore her jacket all day, due to lack of heating, and the same thing happens to us, when we have to go to the local hospital, where the limited personnel also walks around in their jackets, for the same reason, I fear that in Brussel people do not realise how dramatic life has gotten here and Greek people are not ungrateful (as media has pictured us now), but mostly desperate. That’s why I see it as my obligation as a citizen of Greece, and even more so as a mother of two young children, to write this letter in the hope all of you will rethink how you view this situation in Greece and the rest of Europe. Nobody can allege with dry eyes that the approach of Greece's crisis has worked.


People here deserve more than continuing forms of threats and oppression. We at least deserve dignity and good functioning pillars of society; such as education and healthcare. Those have crumbled down due to strong austerity measures imposed by you and your colleagues from Brussels. Something that can only be considered as shameful.


I am asking you for understanding, for reasonability, and I am asking you to look deep into your hearts and stop looking at us as the black sheep of Europe, or mere statistics, but as people such as you and your family and friends, who only want a normal live for themselves and their loved ones.


Awaiting your reply,


Sincerely,
Roos Mavrikou

Skyros, Griekenland 04-04-‘15


Geachte heer Dijsselbloem,


Ik vermoed dat er wel wat voor nodig is om deze brief ook daadwerkelijk bij u te doen belanden, maar ik hoop dat deze hartekreet bij u aankomt.


Mijn naam is Roos Mavrikou en ik ben sinds 2007 woonachtig in Griekenland. Daar woon ik met mijn Griekse man en twee dochtertjes van zes en drie jaar oud.


U bent als geen ander op de hoogte van de problematiek hier en toch lijken bepaalde feiten alleen maar als zijnde tot u en uw collega’s in Brussel door te dringen. Dat 27% van de Griekse beroepsbevolking werkeloos is, is in uw ogen slechts een percentage. Voor ons is het de werkelijkheid. Dat nog geen 10% van deze werkelozen aanspraak kan maken op een vergoeding van nog geen 400 euro per maand, voor nog geen jaar, lijkt ook slechts een statistiek. Alsof hier geen gezinnen achter schuil gaan die leven in een land met een even kostbare levensonderhoud (huur, voeding, elektriciteit) als in Nederland; het land waar ik tot mijn 27[sup]e[/sup] heb gewoond.


Ik ben een hoger opgeleid, realistisch en kritisch iemand, maar Griekenland kan zo niet verder en mede daarom begrijp en steun ik de huidige Griekse regering volop in haar vraag om heronderhandelingen. Daar is niets radicaals aan, aangezien het dit land na zoveel jaren van wanbeleid –en dan heb ik het niet alleen over de Griekse regering, maar zeker ook over de door de trojka opgelegde extreme hoeveelheid hervormingen die wel degelijk voor het grootste deel zijn doorgevoerd- niets dan letterlijke en figuurlijke depressie heeft gebracht.


Ik kan de brief heel lang maken door te beschrijven waarom het land ooit op een bepaald punt is beland, maar vaak is dat vechten tegen de bierkaai. Meer nog tegen de onbuigzame politiek die vanuit Brussel wordt gevoerd.


Echter, als mijn dochter van nog geen zeven jaar deze winter een week lang zonder verwarming in het basisschool gebouw les krijgt en daarbij haar jas moet aanhouden vanwege de koude en het gebrek aan budget voor stookolie, en dit ons eveneens overkomt in het lokale ziekenhuisje waar het beperkte personeel rondloopt in hun jassen, dan vrees ik dat er in het buitenland niet beseft wordt hoe dramatisch het hier gesteld is en dat de mensen hier niet ondankbaar zijn (zoals nu veelal wordt beweerd), maar vooral wanhopig. Ik zie het als mijn taak als inwoner van dit land, en als moeder van twee jonge kinderen, om u een brief te schrijven in de hoop dat u goed nadenkt over hoe u tegen ons en onze situatie aankijkt.


De mensen verdienen hier meer dan de dreigingen over en weer. Wij verdienen op zijn minst waardigheid en goed functionerende pilaren van de samenleving; onderwijs en gezondheidszorg. Die zijn de afgelopen jaren compleet afgebrokkeld, mede dankzij het opgelegde beleid en bezuinigingen van u en uw collega’s in Brussel.


Ik vraag u om begrip, ik vraag u om redelijkheid en ik vraag u diep in uw hart te kijken en ons niet als het zwarte schaap, of slechts als statistieken te zien, maar als mensen net als u en uw familie en vrienden die simpelweg willen (over)leven.


In afwachting van uw antwoord, verblijf ik,

Roos Mavrikou
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.

Via een facebook-melding van 
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
 

De hartenkreet van Roos (Skyros, Griekenland) richting de heer Dijsselbloem krijg ook bij het AD aandacht. 
Bedankt Karlijn.


Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
[Afbeelding: 11001863_901153199904992_512233699620050...1f9b4ae68c]
[url=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=901153199904992&set=pcb.901153223238323&type=1]

Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
 ·  · 
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Quote
#29
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.


[b]'Dijsselbloem, help ons, we zijn wanhopig!'
[/b]

[b]Geachte heer Dijsselbloem, lúister nu eindelijk eens naar ons! Roos Mavrikou, Nederlandse in Griekenland, schreef de eurogroepvoorzitter en zijn collega's een brief om hen erop te wijzen dat ze onderhandelen over mensen van vlees en bloed.[/b]


[Afbeelding: media_xll_2791206.jpg]

Roos en Nikos Mavrikou schrijven Europese politici hoe moeilijk gewone Grieken het hebben© Privéfoto.

 

Geachte heer Dijsselbloem, lúister nu eindelijk eens naar ons! Roos Mavrikou, Nederlandse in Griekenland, schreef de eurogroepvoorzitter en zijn collega's een brief om hen erop te wijzen dat ze onderhandelen over mensen van vlees en bloed. 


Multiquote:Ik denk dat ze in Europa gewoon echt niet weten wat de Griekse bevolking allemaal doorstaat


Roos Mavrikou,,Ik vraag u diep in uw hart te kijken," schreef Roos Mavrikou (36) in haar brief. Want diep van binnen kan Dijsselbloem toch niet zo kil en hard zijn als hij de afgelopen weken leek? Dat kan ze zich niet voorstellen, zegt de Nederlandse, die met man Nikos en dochters Lara (6) en Olivia (3) op het Griekse eiland Skyros woont. 

Het echtpaar drijft er een hotel. ,,Zeker niet als hij even in mijn huishouden kon kijken en zou zien hoe moeilijk het hier is. Ik denk dat ze in Europa gewoon echt niet weten wat de Griekse bevolking allemaal doorstaat. Er wordt over ons gepraat alsof we een statistiek zijn."

Ze hoopt dat haar brief de onderhandelaars wél een beeld heeft gegeven van de mensen waar het om gaat. Een Griekse kennis in Nederland heeft haar hartenkreet persoonlijk afgeleverd bij het ministerie van Financiën in Den Haag, dus hij moet aangekomen zijn bij Dijsselbloem, denkt ze. ,,Ik vraag u om begrip, ik vraag u om redelijkheid," schrijft Mavrikou. ,,Wij verdienen op z'n minst waardigheid en goed functionerende pilaren van de samenleving: onderwijs en gezondheidszorg. Die zijn de afgelopen jaren compleet afgebrokkeld, door het opgelegde beleid en de bezuinigingen."

Haar half-Griekse dochter van 6 heeft er onder te lijden, schetst de geboren Rotterdamse. Zij moet op school wel eens haar jas aanhouden omdat er te weinig geld is voor stookolie. En ook in het lokale ziekenhuisje loopt het personeel geregeld noodgedwongen in winterjas. Thuis is het niet beter: ,,Wij hebben al een paar jaar geen verwarming. Dat kost zo een paar honderd euro per maand, dat hebben we niet. Terwijl we hier in een strenge winter zitten, met sneeuw. Mijn dochters hebben het koud.''Quote
#30
Door hun ego, hun machtswellust en meer van dergelijks hebben personen zoals Dijsselbloem totaal geen empathie voor de situaties zoals die waar Roos en haar familie in verkeren. 'Collateral damage' noemen zij dat. 
Quote
#31
Jonge Grieken nemen het heft in eigen hand

Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Quote
#32
De lezersreacties (intussen zijn er al een honderdtal) op het artikel in het AD zeggen heel veel over hoe men in Nederland (en wellicht bij uitbreiding naar de andere West-Europese landen) denkt over de situatie in Griekenland...
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.

Na het lezen van een dertigtal reacties wist ik al genoeg.
vlagreco's signature     YAMAS !   ->  
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
 


Quote
#33
(21 February 2015, 20:00)vlagreco schreef:
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
De lezersreacties (intussen zijn er al een honderdtal) op het artikel in het AD zeggen heel veel over hoe men in Nederland (en wellicht bij uitbreiding naar de andere West-Europese landen) denkt over de situatie in Griekenland...
Forummededeling: De links in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.

Na het lezen van een dertigtal reacties wist ik al genoeg.

Wat we dus in Vlaanderen 'toogpraat' noemen.
Quote
#34
 18-07-2016 10:00
[Afbeelding: 1emi_drizou-2_0001.jpg]
Greek floriculture has suffered a severe setback in the course of the crisis that has been going on for seven years now. The average florist's turnover has fallen by 60% since 2008. Only about 1,700 of the 3,500 florists who were in business in 2008 are still in business. The florists who have survived are paying higher taxes, facing restrictions on payments, and having to compete with supermarkets and illegal street vendors.
We no longer hear that much about the Greek crisis in the Netherlands. Even the news has a sell-by date. The refugee crisis followed the imminent Grexit, and the Brexit is currently making headlines every day. 

But no news is not always good news. The average Greek has seen their situation worsen since the launch of the international aid programme. However, of the billions that were borrowed, 90% of the money made a U-turn as soon as it reached the Acropolis, ending up at the Northern European banks; not a single penny reached the working Greek, the florist, or the wholesaler. On the contrary, heavy spending cuts and tax increases have been implemented in exchange for loans and have affected them badly.

Extreme poverty
A quarter of a million companies have disappeared since the start of the crisis, including 1,800 florists, putting 850,000 people out of work; 1.6 million Greeks are now living in extreme poverty. This has pushed flowers and plants out of everyday life. 

Of the 17 floriculture organisations that were in business before the crisis, there is only one left. Marios Vallianos, President of the Greek Florists Federation, explained, 'Without a clear plan from our own government, we are falling prey to the mercy of the "beast" that is Europe, which treats us according to its own whims. We have no prospect of improving our economy without our own vision and strategy. Our branch has been stripped bare. Florists are closing their shops, and the ones that remain are losing money every day hoping to hold out until the end of the crisis. Turnover has dropped by 60%, and we have to pay higher taxes on what is left. Due to the lack of enforcement, competition from illegal vendors in streets and at traffic lights has increased; these are mostly illegal foreigners who buy and sell flowers on the black market. And we are also up against supermarkets and chains such as Ikea.'

Roses on Facebook
The Greek florist's regular customers have vanished. Even the tradition of buying a bouquet on friends' and family's name days has been abandoned. 'They now send a picture of a bouquet of roses via Facebook to their friends for their name day, how tragic,’ said Giorgos Karkalis, importer and wholesaler in Thessaloniki. 
He too has seen his turnover shrink, 'Fewer customers are buying less. My clients mainly survive on sales for special occasions such as weddings and baptisms, but there is also a crisis in that branch. Young couples are no longer getting married or tend to keep their weddings simple. And if they want flowers, the church keeps them in check because luxurious floral arrangements are inappropriately exuberant in times of crisis.' 

Exotic and specialty flowers have disappeared completely. Customers are only purchasing a basic assortment. Karkalis is still doing business with all his Dutch suppliers although the volumes have been reduced drastically. 'I still purchase 70% from the Netherlands while previously that was almost 100%. And I must pay all invoices within a week, which makes sense because we are trading perishable goods. But Dutch exporters had a payment period of a few months for years, so it has been a big transition for many florists.'

Payment restrictions
Since the introduction of capital controls in June 2015, transfer of payments has become a lot more difficult, for trade as well as for florists. It is no longer possible to make international payments through the Internet. Karkalis has to take the invoices to the bank to ask permission for a transfer. His supplier sends him an order of flowers on Friday, and he receives them on Monday. On Wednesday, Karkalis has to take the invoice to the bank for payment. If everything goes according to plan, the money will be deposited in the exporter's account on Friday, just before the payment deadline. The control procedure for amounts over EUR 10,000 can take up to four days. 

VAT increase cannot be passed on
Since 1 June 2016, VAT on flowers has been 24% whereas just over a year ago it was 13%. Most florists have not been able to pass this on to their customers. 'I would scare away my customers, even the ones in the top-end sector,' Emi Drizou explained. 

She is the owner of Drizos Flowers, one of the best florists in Athens, in the uptown area of Kolonaki, 'I'm one of the few florists who still order directly from the Netherlands. My supplier only brings two loads to Athens each week; it used to be a lot more. I don't want to compromise on quality because that's how I made my name. Quality has become more expensive, though. My costs have gone up, and I can't pass these on to my customers or let my loyal staff suffer. So I've been reducing my personal expenses, and I'm working longer days, even though I'm at an age that I should be slowing down. I'm imprisoned by my own business. I'm just about surviving. 

Even though she has lost the entire Greek middle class, the Greek florist Drizou believes that she is providing "social work" through her window displays. 'Passers-by gaze at the floral beauty, and it makes them happy. It creates joy in these gloomy times. That gives me some satisfaction.'

More local products
Greek florists are open every day from early in the morning until late at night; they don't have Sunday or evenings off. Konstantinos Flamis from Studio Carafti Florist has had just two customers by seven o'clock at night. The store is located next to the Athen's Concert Hall; both customers came to buy a few roses for performing musicians. 'If Greece keeps wasting money on the colossal and over-paid civil service system, nothing is going to change anytime soon. The common man has been hit hard, so we will not see him anymore.' 

Flamis explained he is now selling more local flowers and plants than before; local flowers are cheaper and support the regional economy. 'But availability is not constant, and delivery cannot be guaranteed because of strikes that take place at the drop of a hat.'

President Vallianos recognises that Greek growers are trying to adjust their production to the increased demand for local products. 'There is a reasonable production of roses, gerberas, carnations, lilies, and other seasonal products. Although the volume is not great, we could fulfil our own needs in the dramatically smaller market. Unfortunately, the floricultural industry is not able to invest in times of crisis; it is impossible to get a loan for a car, and there is no support at all from the government.'

Astrid Zoumpoulis
bloemisterij@hortipoint.nl
[Afbeelding: 1emi_drizou-2.jpg]Greek florist Emi Drizou believes that she is providing "social work" through her window displays.
Quote


Ga naar forum:


Gebruikers die deze discussie lezen: 1 gast(en)

Jouw forum-permissies
Je mag geen discussies starten.
Je mag geen reacties plaatsen.
Je mag geen bijlagen posten.
HTML staat aan.
MyCode staat aan.
Smilies staan aan.
[img]-code staat aan.