Het is niet gauw goed!
#41
(22 November 2019, 12:31)IngridAmsterdam schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Inderdaad, je schopt tegen mijn schenen, en hard. Noem me een geitenwollen sok. Je kent me helemaal niet. Wat je nu schrijft gaat echter gewoon te ver, in mijn ogen. Natuurlijk deugt het niet als een vrachtwagenchauffeur te maken krijgt met tuig. Ik ken gelukkig chauffeurs die ook nog wat compassie kunnen opbrengen voor wat ze nog meer zien in de gebieden rondom de havens. De ongelijkheid in de wereld is groot, te groot in mijn ogen. De redenen waarom "de gelukszoekers" vertrekken, je kent ze niet, je ervaart ze niet. Het is onvergelijkbaar met de reden waarom wij emigreren of overwegen te emigreren. En als we dat doen, dan zoeken we ook geluk. Maar wij worden in ons land niet onderdrukt, als persoon of als groep, kennen geen grof geweld en de meeste van onze kinderen hebben redelijk vanzelf een toekomst die gelijk aan of beter is als die van hun ouders. Misschien is het een goed idee daar af en toe even bij stil te staan.
Ik wil overigens niet goed praten wat ik in het filmpje zie. Ik zie daar echter ook een kleine deel van een grotere groep zich irritant gedragen. Een deel ervan zijn kinderen die hun moeders of zussen napraten.
Ik hoef niet persé het laatste woord, maar een slot op dit topic als we verder gaan met schelden, lijkt mij geen slecht idee.
Nu zullen we de rollen eens omdraaien.
Ik wil asiel in midden Afrika, ik krijg het niet en ga de bevolking die daar woont en hard werkt voor hun geld molesteren, auto,s beschadigen, ruiten ingooien en met de dood bedreigen, dat duurt precies 5 min, dan zetten ze me 30 jaar vast of de bevolking ruimt me op.
Als ze de ruiten van je vrachtauto kapot gooien, je spiegels eraf slaan, en het zeil van de oplegger kapot snijden heb je echt geen compassie meer met dit soort volk.
Arthur's signatuur
Health is not valued till sickness comes.
Quote
#42
Ik ben klaar met het gekonkel, geruzie en extreme gedachtegoed wat sommigen hier mogen ventileren.
Voor mij een reden dit forum te verlaten.
Quote
#43
(22 November 2019, 13:13)Arthur schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Als ze de ruiten van je vrachtauto kapot gooien, je spiegels eraf slaan, en het zeil van de oplegger kapot snijden heb je echt geen compassie meer met dit soort volk.

Ter illustratie: woensdagnacht op een Belgische snelwegparking.

Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.


En dan zijn er die verwachten dat je medelijden hebt met dergelijk tuig.

Natuurlijk moet je niet alle vluchtelingen over dezelfde kam scheren. Ik heb ook zwangere vrouwen of moeders met kleine kinderen uit vrachtwagens en containers gehaald. Maar wat tegen de borst stoot is dat sommigen van hen zelfs daar niet dankbaar voor waren. M.a.w. je redt hen van een mogelijke dood en zelfs dat was nog niet goed. Ik herinner mij een Koerdische vrouw met 2 kleine kinderen die we voor de 3de maal gevonden hadden in een container. Toen heb ik haar foto's voorgelegd van een incident waarbij 8 doden gevallen waren. Toen ik haar er op wees dat dit ook haar kinderen kon overkomen bleef ze er gewoon apathisch bij en zei dat dit het lot was. Op zo'n ogenblik denk je dan zelf, ok zoek het maar uit. Ik heb mijn best gedaan en als je echt niet wil, dan is het maar zo.
Dan vond ik een (Iraanse) smokkelaar die net veroordeeld was tot 6 jaar gevangenis meer klasse hebben. Die kwam mij bedanken voor de faire en humane behandeling die hij gekregen had na zijn arrestatie.
Patrick's signatuur
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Quote
#44
(22 November 2019, 13:22)jjohn schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Ik ben klaar met het gekonkel, geruzie en extreme gedachtegoed wat sommigen hier mogen ventileren.
Voor mij een reden dit forum te verlaten.
Het is even offtopic, maar als ik schrijf dat de kopschoppers die onze kinderen verrot schoppen ook meteen gedeporteerd mogen worden is dat dan ook extreem gedachtengoed.
We leven in een democratisch land en iedereen mag zijn menig ventileren ook al ben je het er niet mee eens, dat is je volste recht.
Arthur's signatuur
Health is not valued till sickness comes.
Quote
#45
De werkelijkheid onder ogen durven zien is niet altijd gemakkelijk en vaak confronterend maar moeten we daarom naïef zijn/blijven?...
Quote
#46
Voor wie het schoentje past....
Racisme wordt bestreden in de verklaring van de rechten van de mens, zie artikel 1 en 2
artikel 1: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.’ Artikel 2 luidt: ‘Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.’
Ik vind het intolerant dat hier op dit forum aan gezondigd wordt!
Quote
#47
Voor iedereen die deel 2 gemist heeft van de docu van Ingeborg Beugel Hotel Athene met deze keer een ode aan de Grieken die vluchtelingen helpen. Een prachtige en aangrijpende aflevering over Kiki en Matina. Hoe mooi zou de wereld zijn als we allemaal zelfs maar 'n greintje van hun moed en compassie hadden... ❤
greece67's signatuur zwaaivlag
LIVE YOUR LIFE! YOU ONLY HAVE ONE!

Quote
#48
(22 November 2019, 14:30)Piepa schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Voor wie het schoentje past....
Racisme wordt bestreden in de verklaring van de rechten van de mens, zie artikel 1 en 2
artikel 1: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.’ Artikel 2 luidt: ‘Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.’
Ik vind het intolerant dat hier op dit forum aan gezondigd wordt!

En Artikel 19

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.
Patrick's signatuur
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Quote
#49
Dat is allemaal mooi hoor Piepa en in theorie klopt het ook helemaal.
Maar dat houd niet in dat je andermans spullen vernield en andermans leven bedreigd!
Er staat ook niet in dat eenieder zijn kop in het zand moet steken en niet mag zeggen wat hij of zij ziet. 
Als ik ondankbare mensen zie of tuig dat andermans spullen vernield of andermans leven bedreigd dan mag dat gewoon gezegd en benoemt worden. 
Immers de mensenrechten verbieden niet om de waarheid te zeggen!
Los van het feit dat we nog steeds vrijheid van meningsuiting hebben.
Quote
#50
De regeringen en graaiers zijn hier schuldig. De "nieuwkomers" krijgen veel toegewezen en de lokale bevolking wordt veel afgenomen en draait ervoor op. Dit geeft uiteraard wrevel... dit heeft niets met racisme te maken maar het is gewoonweg een feit. Neem bijvoorbeeld de kosten voor medische zorgen. Ik betaal me blauw aan medicatie en behandeling van mijn mindervalide vrouw. Ze heeft geen recht op een sociaal tarief want ik werk en heb dus een inkomen dat te hoog is terwijl de niet-werkende migrant van veel voordelen kan genieten.
Quote
#51
Racisme en discriminatie zijn misdrijven. Dat staat beschreven in de antiracismewet en in de antidiscriminatiewet.

Die wetten willen bescherming bieden tegen elke discriminatie op grond van:

geslacht,
ras, huidskleur, nationale of etnische afstamming, nationaliteit
seksuele geaardheid,
burgerlijke staat,
geboorte, sociale afkomst
fortuin,
geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging
handicap of fysieke eigenschap, huidige of toekomstige gezondheid.
Quote
#52
Ieder het zijne als je graag met een blinddoek op door het leven wil gaan of met je kop in het zand wil staan, om de realiteit niet te zien en horen, wens ik je veel succes en plezier Piepa.
Quote
#53
Racistische en discriminerende uitlatingen op het internet nemen de jongste maanden en jaren behoorlijk toe. Sommige discussiefora worden speciaal opgericht met de bedoeling racistische ideeën of haatboodschappen te verspreiden. Maar 'cyberhate' duikt ook op in discussiefora die niets te maken hebben met dit soort thema's. Hetzelfde geldt voor chatrooms. Ook van e-mail maken haatsurfers gretig gebruik.

Het internet vrijmaken van cyberhate is onmogelijk, maar dat betekent niet dat er niets aan gedaan kan en moet worden. Anders gaan gebruikers ervan uit dat racisme op het internet niet strafbaar of vervolgbaar is. En bestaat de kans dat normen vervagen en het op den duur bonton wordt om anderen op het internet te kwetsen en beledigen.

Daarom heeft minister van Gelijke Kansen Christian Dupont (PS), samen met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen, de overheidsdiensten Justitie en Economie en de belangrijkste Belgische internetproviders, een meldpunt opgericht. Op de grote Belgische onthaalpagina's (skynet.be, msn.be, scarlet.be, telenet.be) staat een icoontje Cyberhate-delete, waarmee kan worden doorgeklikt naar een meldingsformulier.

Iedereen die denkt een of andere vorm van racisme op het internet te hebben vastgesteld, kan het formulier invullen. De melding komt dan terecht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen, dat een eerste selectie doorvoert en de klachten doorspeelt naar het bevoegde parket.
Quote
#54
Amen...
Quote
#55
Unia bestrijdt racisme, discriminatie en bevordert gelijke kansen
Melding van een klacht in verband met racisme en discriminatie kan hier:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Quote
#56
Piepa, kan je eens uitleggen wat UNIA met Griekenland te maken heeft?
Patrick's signatuur
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Quote
#57
Het Centrum voor Gelijke Kansen is één grote klucht. Ze grijpen enkel in als het hun uitkomt en als ze in de belangstelling kunnen staan. Je kan ook eens omgekeerd denken en niets steeds de term "racisme" gebruiken. Bijv. als je het woord "bruine" gebruikt, staat de wereld op zijn kop maar als je tegen een Nederlander "kaaskop" zegt, wordt het wel getolereerd. Het is gewoonweg een kwestie van opgeblazen boel. Mijn buurman is Marokkaan en ik spreek hem an met "makak" en hij noemt me "stoeme Belg". Hier lachen we beiden om en dit heeft niets met huidskleur te maken!
Quote
#58
(22 November 2019, 14:46)Piepa schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Racisme en discriminatie zijn misdrijven. Dat staat beschreven in de antiracismewet en in de antidiscriminatiewet.

Die wetten willen bescherming bieden tegen elke discriminatie op grond van:

geslacht,
ras, huidskleur, nationale of etnische afstamming, nationaliteit
seksuele geaardheid,
burgerlijke staat,
geboorte, sociale afkomst
fortuin,
geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging
handicap of fysieke eigenschap, huidige of toekomstige gezondheid.
Dat is me genoegzaam bekend. Op de keper beschouwd is ARTHUR ook een rasist. Vlamingen zijn hier op het forum in de minderheid en voor sommige deelnemers hier die enken dat alles rond hun persoontje draait , zoals daar zijn Arhur en Cornelius alias Kees. Arthus heeft blijkbaar de fakkel overgenomen van kees / cornelius ,want mijn naam , en het feit dat ik geen Nederlander ben , werkt blijkbaar bij hen als een rode lap op een stier. Als Mr Artur het even niet goed weet wat hij moet inbrengen op mijn goed gedocumenteerde reactie begint hij mijn  pasfoto, en dus mijn uiterlijk, in het belachelijke te trekken. Tegen zo een kerels is geen kruid gewassen , en het probleem met domme mensen is dat je hen niet eens kan bewijzen dat ze dom zijn omdat ze het simpelweg niet begrijpen. En verder wil ik dit nog kwijt , de aanpak van racisme aanpak in Belgie is enkel gekant tegen de lichte blauwe inwoners , de donkerblauwe komen met alles weg. En je hoeft voor mij echt geen betoog te houden om me er van overtuigen dan ik verkeerd ben , het is zo en niet anders.
Jef Dockx's signatuur " Εγώ... σαλεύω, ή το νησι... ταξιδεύει; "
                                                      ( Κ. Ι. ΣΕΡΒΑΝΤΩΝΑΚΗ )

Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Quote
#59
(22 November 2019, 15:22)Jef Dockx schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
(22 November 2019, 14:46)Piepa schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Racisme en discriminatie zijn misdrijven. Dat staat beschreven in de antiracismewet en in de antidiscriminatiewet.

Die wetten willen bescherming bieden tegen elke discriminatie op grond van:

geslacht,
ras, huidskleur, nationale of etnische afstamming, nationaliteit
seksuele geaardheid,
burgerlijke staat,
geboorte, sociale afkomst
fortuin,
geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging
handicap of fysieke eigenschap, huidige of toekomstige gezondheid.
Dat is me genoegzaam bekend. Op de keper beschouwd is ARTHUR ook een rasist. Vlamingen zijn hier op het forum in de minderheid en voor sommige deelnemers hier die enken dat alles rond hun persoontje draait , zoals daar zijn Arhur en Cornelius alias Kees. Arthus heeft blijkbaar de fakkel overgenomen van kees / cornelius ,want mijn naam , en het feit dat ik geen Nederlander ben , werkt blijkbaar bij hen als een rode lap op een stier. Als Mr Artur het even niet goed weet wat hij moet inbrengen op mijn goed gedocumenteerde reactie begint hij mijn  pasfoto, en dus mijn uiterlijk, in het belachelijke te trekken. Tegen zo een kerels is geen kruid gewassen , en het probleem met domme mensen is dat je hen niet eens kan bewijzen dat ze dom zijn omdat ze het simpelweg niet begrijpen. En verder wil ik dit nog kwijt , de aanpak van racisme aanpak in Belgie is enkel gekant tegen de lichte blauwe inwoners , de donkerblauwe komen met alles weg. En je hoeft voor mij echt geen betoog te houden om me er van overtuigen dan ik verkeerd ben , het is zo en niet anders.
Dus omdat ik dat tuig wil deporteren en de gelukzoekers veroordeel en ze boven de Sahara wil dumpen ben ik een racist, het zij zo.
Probeer de volgende keer mijn naam eens foutloos te schrijven.
Oja ik ben ook VOOR zwarte piet.
Arthur's signatuur
Health is not valued till sickness comes.
Quote
#60
Volgens de krant Ethos zijn er plannen uitgelekt om migranten over te brengen naar onbewoonde eilandjes ,te

beginnen met Levitha gelegen tussen Amorgos Patmos en  Leros ,er komen voorzieningen voor Catering ,recreatie
plaatsen voor riligieuze erediensten ,Scholen en voorzieningen voor personeel die het opvang cetrum gaan runnen
Quote
#61
(22 November 2019, 17:05)metaxa schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Volgens de krant Ethos zijn er plannen uitgelekt om migranten over te brengen naar onbewoonde eilandjes ,te

beginnen met Levitha gelegen tussen Amorgos Patmos en  Leros ,er komen voorzieningen voor Catering ,recreatie
plaatsen voor riligieuze erediensten ,Scholen en voorzieningen voor personeel die het opvang cetrum gaan runnen

Volgens andere bronnen zou het echter ook een flater kunnen zijn van de bevoegde minister die een plan toonde van de de voorzieningen. Het volledige verhaal waarom het mogelijks een flater zou zijn staat hier:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.


Een andere vreemde/lachwekkende opmerking van een minister was toen een boer hem vroeg om hogere prijzen voor zijn suikerbieten. Hij kreeg als antwoord: "Je hebt je bieten gezaaid toen Tsipras er nog was, vraag dan meer geld aan Syriza."
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Patrick's signatuur
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Quote
#62
(22 November 2019, 17:05)metaxa schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Volgens de krant Ethos zijn er plannen uitgelekt om migranten over te brengen naar onbewoonde eilandjes ,te

beginnen met Levitha gelegen tussen Amorgos Patmos en  Leros ,er komen voorzieningen voor Catering ,recreatie
plaatsen voor riligieuze erediensten ,Scholen en voorzieningen voor personeel die het opvang cetrum gaan runnen
Goed idee overbrengen naar onbewoonde eilanden, alleen blijft er van de mooie natuur niets meer over!

Wij lezen iedere dag de lokale krant van Lesbos en wat je daarin leest gaan de tenen krommen.
De olijfvelden worden ingenomen, de netten die er liggen voor de olijven op te vangen kunnen ze ook wel gebruiken.
Als je een schuurtje daar hebt mag je blij zijn als het er nog staat, de inhoud is zo wie zo al verdwenen.
Denk eens aan de inwoners van Moria hoe die te leiden hebben.
Dit is maar een voorbeeld, er gebeurt iedere dag wat in de omgeving van Moria en Mytilini.
Wij gaan daarom ook nooit meer naar die prachtige stad.
Quote
#63
(22 November 2019, 14:30)Piepa schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Voor wie het schoentje past....
Racisme wordt bestreden in de verklaring van de rechten van de mens, zie artikel 1 en 2
artikel 1: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.’ Artikel 2 luidt: ‘Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.’
Ik vind het intolerant dat hier op dit forum aan gezondigd wordt!

(22 November 2019, 14:42)Patrick schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
(22 November 2019, 14:30)Piepa schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Voor wie het schoentje past....
Racisme wordt bestreden in de verklaring van de rechten van de mens, zie artikel 1 en 2
artikel 1: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.’ Artikel 2 luidt: ‘Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.’
Ik vind het intolerant dat hier op dit forum aan gezondigd wordt!

En Artikel 19

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Voilà, geen verklaringen zonder halve waarheden.

Je moest eens weten hoe blanken (is misschien wel een racistisch woord) gediscrimineerd en gechanteerd worden in verschillende Afrikaanse landen, louter en alleen omdat ze daar komen werken, en dan nog slechts op doorreis zijn tussen hun offshore werkzaamheden en hun thuisbasis. Misschien dat toch niet iedereen die verklaringen over de waardigheden en rechten van de mens kunnen doorgronden. Niet hier maar ook niet elders in de wereld.

(22 November 2019, 17:43)Patrick schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
(22 November 2019, 17:05)metaxa schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Volgens de krant Ethos zijn er plannen uitgelekt om migranten over te brengen naar onbewoonde eilandjes ,te

beginnen met Levitha gelegen tussen Amorgos Patmos en  Leros ,er komen voorzieningen voor Catering ,recreatie
plaatsen voor riligieuze erediensten ,Scholen en voorzieningen voor personeel die het opvang cetrum gaan runnen

Volgens andere bronnen zou het echter ook een flater kunnen zijn van de bevoegde minister die een plan toonde van de de voorzieningen. Het volledige verhaal waarom het mogelijks een flater zou zijn staat hier:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.


Toch met Europese steun mag ik veronderstellen?
Quote
#64
Kan moderator Ger niet ingrijpen, discussiw herft weinig meer met Griekenland te maken en gaat de verkeerde kant op! Onlustgevoelens over vluchtelingen kunnen jullie kwijt op veel andere fora!
Quote
#65
Wil je dan een vorm van sensuur toe gaan passen of zo?
Quote
#66
(22 November 2019, 20:05)suzan schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Kan moderator Ger niet ingrijpen, discussiw herft weinig meer met Griekenland te maken en gaat de verkeerde kant op! Onlustgevoelens over vluchtelingen kunnen jullie kwijt op veel andere fora!

In de week van 11 tot 17 november kwamen 2,361 vluchtelingen aan op de eilanden in de Aegische Zee. Zie
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
  (download het PDF document om de weekcijfers te zien), een officieel document van de UNHCR - Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Hoezo een discussie over vluchtelingen heeft weinig te maken met Griekenland?
Patrick's signatuur
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Quote
#67
Dank je wel hoor,maar ik woon in Griekenland en ben uitstekend op de hoogte van de cijfertjes.
Quote
#68
Wat mij betreft mag deze stoer doenerij stoppen. De situatie in de kampen wordt
er niet anders door. Uiteraard mag iedereen zijn mening uiten, maar de generaliserende toon in sommige berichten vind ik persoonlijk stuitend. Wat betreft slecht gedrag van sommige vluchtelingen of asielzoekers ,natuurlijk kan dat niet door de beugel. Maar om dan maar iedereen over een kam te scheren dat gaat wel wat vermen lijkt wat op xenofobie. En wat betreft gelukzoekers, wie wil dat nou niet. Een heleboel forumleden willen maar wat graag in griekenland wonen, zijn dat dan geen gelukzoekers?
Quote
#69
(22 November 2019, 15:42)Arthur schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
(22 November 2019, 15:22)Jef Dockx schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
(22 November 2019, 14:46)Piepa schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Racisme en discriminatie zijn misdrijven. Dat staat beschreven in de antiracismewet en in de antidiscriminatiewet.

Die wetten willen bescherming bieden tegen elke discriminatie op grond van:

geslacht,
ras, huidskleur, nationale of etnische afstamming, nationaliteit
seksuele geaardheid,
burgerlijke staat,
geboorte, sociale afkomst
fortuin,
geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging
handicap of fysieke eigenschap, huidige of toekomstige gezondheid.
Dat is me genoegzaam bekend. Op de keper beschouwd is ARTHUR ook een rasist. Vlamingen zijn hier op het forum in de minderheid en voor sommige deelnemers hier die enken dat alles rond hun persoontje draait , zoals daar zijn Arhur en Cornelius alias Kees. Arthus heeft blijkbaar de fakkel overgenomen van kees / cornelius ,want mijn naam , en het feit dat ik geen Nederlander ben , werkt blijkbaar bij hen als een rode lap op een stier. Als Mr Artur het even niet goed weet wat hij moet inbrengen op mijn goed gedocumenteerde reactie begint hij mijn  pasfoto, en dus mijn uiterlijk, in het belachelijke te trekken. Tegen zo een kerels is geen kruid gewassen , en het probleem met domme mensen is dat je hen niet eens kan bewijzen dat ze dom zijn omdat ze het simpelweg niet begrijpen. En verder wil ik dit nog kwijt , de aanpak van racisme aanpak in Belgie is enkel gekant tegen de lichte blauwe inwoners , de donkerblauwe komen met alles weg. En je hoeft voor mij echt geen betoog te houden om me er van overtuigen dan ik verkeerd ben , het is zo en niet anders.
Dus omdat ik dat tuig wil deporteren en de gelukzoekers veroordeel en ze boven de Sahara wil dumpen ben ik een racist, het zij zo.
Probeer de volgende keer mijn naam eens foutloos te schrijven.
Oja ik ben ook VOOR zwarte piet.
Ben jij dement of wat ?? Het gaat mij over uw gezeik in het draadje over het aankopen van een wagen  in Gr en wat je moet hebben aan papierkraam. Je heb me daar weg gezet als een fantast en duimzuiger en je nogal laagdunkend uit gelaten over onderandere het gezicht dat op mijn pasfoto staat.
Jef Dockx's signatuur " Εγώ... σαλεύω, ή το νησι... ταξιδεύει; "
                                                      ( Κ. Ι. ΣΕΡΒΑΝΤΩΝΑΚΗ )

Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Quote
#70
Angel dizzy Devilish woedend
De Haarlemse mug.'s signatuur Als je met beide benen op de grond blijft staan, kom je geen stap verder.
Quote
#71
(22 November 2019, 20:05)suzan schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Kan moderator Ger niet ingrijpen, discussiw herft weinig meer met Griekenland te maken en gaat de verkeerde kant op! Onlustgevoelens over vluchtelingen kunnen jullie kwijt op veel andere fora!
Waarom moet Ger ingrijpen??...Dit heeft ook met Griekenland te maken!!...Dit heeft met EUROPA maar OOK  zeer zeker MET Griekenland te maken!!
En waarom moeten iedereen  met onlustgevoelens hierover op andere fora  reageren??
DUSS daar mag het wel,,,en hier mag het niet??
Quote
#72
(22 November 2019, 22:04)chris schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Wat mij betreft mag deze stoer doenerij stoppen. De situatie in de kampen wordt
er niet anders door. Uiteraard mag iedereen zijn mening uiten, maar de generaliserende toon in sommige berichten vind ik persoonlijk stuitend. Wat betreft slecht gedrag van sommige vluchtelingen of asielzoekers ,natuurlijk kan dat niet door de beugel. Maar om dan maar iedereen over een kam te scheren dat gaat wel wat vermen lijkt wat op xenofobie. En wat betreft gelukzoekers, wie wil dat nou niet. Een heleboel forumleden willen maar wat graag in griekenland wonen, zijn dat dan geen gelukzoekers?
Ja, wij zijn ook gelukzoekers, wij wonen ook in Griekenland en gaan ook zeker niet niet meer terug naar NL.
Wij hebben van tevoren de taal geleerd, over de Griekse gebruiken gelezen en passen ons aan en pikken geen groente van het land, kippen of schapen van arme Grieken met een mager inkomen. Wij zijn heel dankbaar dat we hier mogen en kunnen wonen.
Ik heb niet gezegd dat ik iedereen over een kam scheer en het lijkt ook niet op xenofobie, ik gaf alleen maar een voorbeeld van wat ik bijna dagelijks op Lesvosnews lees.
Quote
#73
Dank je Elena, ik ben het volledig met je eens. 
Zodra wij kans hebben verhuizen wij ook naar Griekenland, maar wij gaan dan niet onze hand ophouden en op kosten van de Grieken leven!
Of erger nog hun spullen stelen!
Quote
#74
Wat is dit tot een asociaal geroeptoeter verworden.
Uiteraard mag iedereen zijn mening uiten, er zijn ook vluchtelingen met akelig gedrag, er zijn mensensmokkelaars, maar houd het bij dat gedrag ipv hele bevolkingsgroepen neer te sabelen. Dat lijkt niet alleen op xenofobie, dat is xenofobie. Van enige discussie is geen sprake meer, de angst overwint bij veel van jullie, het geroep wordt steeds harder. In het Nederlands voetbal is de afgelopen week t.a.v. racisme een mooi statement gemaakt, er is veel van te leren.
En dan die dankbaarheid waarover ik hier alsmaar lees, wat voelen velen van jullie zich verheven, bah.
Die Griekse gastvrijheid waarover zoveel geschreven is op dit forum is hier wel heel erg ver te zoeken.
Dit is niet het kafeneion waar ik me thuis voel. Ik zal Ger dan ook vragen mijn gegevens te verwijderen.
Quote
#75
@griekenlandganger, jammer dat mensen met een open overstijgende blik, met inlevingsvermogen....zoals jij, dit forum gaan verlaten....
Het blijft nodig om je neutrale, respectvolle stem te laten horen als protest tegen de verziekte, hoogmoedige xenofobie...ook hier!

De bevolking uit Lesbos blijft wel trouw aan haar gastvrije karakter, een schitterende eigenschap!
'Vers van de pers', bericht gisteren op
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.


... The only things the island suffers from is the refugee crises and a Europe that doesn’t care about the impoverished Greeks, nor about the refugees. That has nothing to do with climate change, but more with the dehumanization of society. In Holland discussions end up in serious fights about the black knight of Saint Nicolas, a children’s celebration. In Greece the hottest discussions are about what number of refugees the country can take care of. Hooligans and other far-right hot-headed screamers provoke masses of people into acting against refugees. On the mainland they cut the electricity supply to refugee camps, they organized a pig-barbeque next to a camp or try to prevent busses from transferring refugees from the islands to a new camp....

The group of active anti-refugees on Lesvos is relatively small. On the contrary you see more and more upcoming initiatives to give the refugees a more humane life, while they have to wait endlessly in bad conditions to be able to be registered. It might be that perky Lesvos is just not that interested in climate change nor does it subscribe to the dehumanization of society...
Quote
#76
Ik ben op social media van diverse pagina’s verwijderd of zelf opgestapt omdat er geen respect meer is voor mensen met een andere mening. Dit soort discussies heeft mij er toe gezet om al 2 jaar mijn vakanties niet meer in Griekenland door te brengen. Ik steun wel organisaties die actief zijn op de eilanden zoals Movement on the ground en Because We Carry. En nogmaals als de meeste hier zich Griekser voelen dan de Griek kijk dan deel 2 van Hotel Athene gemaakt door Ingeborg Beugel. En neem een voorbeeld aan de Griekse!! Dames Kiki en Matina. Daar wordt de wereld echt een stukje mooier van.
greece67's signatuur zwaaivlag
LIVE YOUR LIFE! YOU ONLY HAVE ONE!

Quote
#77
(22 November 2019, 22:28)Jef Dockx schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
(22 November 2019, 15:42)Arthur schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
(22 November 2019, 15:22)Jef Dockx schreef:
Forummededeling: De links en/of foto's in dit bericht zijn alleen zichtbaar voor leden van dit forum.
Ben je (nog) geen lid registreer je dan eerst en word lid. Ben je al lid meld je dan aan.
Dat is me genoegzaam bekend. Op de keper beschouwd is ARTHUR ook een rasist. Vlamingen zijn hier op het forum in de minderheid en voor sommige deelnemers hier die enken dat alles rond hun persoontje draait , zoals daar zijn Arhur en Cornelius alias Kees. Arthus heeft blijkbaar de fakkel overgenomen van kees / cornelius ,want mijn naam , en het feit dat ik geen Nederlander ben , werkt blijkbaar bij hen als een rode lap op een stier. Als Mr Artur het even niet goed weet wat hij moet inbrengen op mijn goed gedocumenteerde reactie begint hij mijn  pasfoto, en dus mijn uiterlijk, in het belachelijke te trekken. Tegen zo een kerels is geen kruid gewassen , en het probleem met domme mensen is dat je hen niet eens kan bewijzen dat ze dom zijn omdat ze het simpelweg niet begrijpen. En verder wil ik dit nog kwijt , de aanpak van racisme aanpak in Belgie is enkel gekant tegen de lichte blauwe inwoners , de donkerblauwe komen met alles weg. En je hoeft voor mij echt geen betoog te houden om me er van overtuigen dan ik verkeerd ben , het is zo en niet anders.
Dus omdat ik dat tuig wil deporteren en de gelukzoekers veroordeel en ze boven de Sahara wil dumpen ben ik een racist, het zij zo.
Probeer de volgende keer mijn naam eens foutloos te schrijven.
Oja ik ben ook VOOR zwarte piet.
Ben jij dement of wat ?? Het gaat mij over uw gezeik in het draadje over het aankopen van een wagen  in Gr en wat je moet hebben aan papierkraam. Je heb me daar weg gezet als een fantast en duimzuiger en je nogal laagdunkend uit gelaten over onderandere het gezicht dat op mijn pasfoto staat.

Jef heb je wel eens van Emoticons en Smileys gehoord, deze  Big Grin of deze lol niet zo serieus doen, het leven is soms te kort om je daar druk over te maken, (kijk maar naar mijn signatuur)
Fijn weekend.
Arthur's signatuur
Health is not valued till sickness comes.
Quote
#78
Er is mijn inziens ook een verschil tussen mensen die oorlogsgebieden ontvluchten ( bv Syrie) of de mensen die economische vluchtelingen zijn.
Een vriendin van mij heeft momenteel 2 Syrische jongen is in huis, 1 is via Lesbos hier gekomen en de andere met een vlucht op een paspoort van iemand anders.
Deze jongens doen er alles aan om in te burgeren, zijn blij met alles, de ene is 3 jaar in nederland en spreekt accentloos nederlands, de andere is 5 weken in nederland en doet er alles aan om zo snel mogelijk nederlands teleren.
Syrie was voor de oorlog een ontwikkeld land, goede gezondheidszorg, goede scholen , economie was welvarend, het ging ze gewoon goed, deze 2 jongens hebben samen 3 jaar in 1 huis gezeten en niet maar buiten gekund, ze konden opgepakt worden voor het leger en dat wilde ze niet aangezien ze dan hun eigen mensen/vrienden en familie moesten vermoorden.
De jongste van de 2 heeft kanker gehad en is behandeld in syrie.
Deze 2 jongens ( en met hun nog meer) kunnen alleen maar dankbaar zijn en die vinden niet dat ze recht hebben op een huis , geld etc.. het enige wat deze 2 willen is veilig zijn, bij elkaar en de mogelijkheid om te integreren in deze maatschappij, en wie weet als het over vele jaren veilig genoeg is om terug te keren dan terug te gaan en hun land opnieuw helpen opbouwen.

als ik kijk naar de mensen die economische vluchtelingen zijn die zijn niet bepaald arm en ook een bepaalde levenstandaart gewend en vinden dat ze daar ook recht op hebben daar waar ze naartoe gaan, dat zijn de mensen die weigeren om bv in een klooster te wonen want die willen hun eigen huis, dat de bevolking waar ze neergestreken zijn zelf niet altijd een mooi huis hebben dat boeit ze niet.

Heeft echt niets met racisme te maken, is gewoon een constatering.
Quote
#79
Hoi Elena, in welk dorpje of stadje woon je op Lesvos? Ik heb mijn woning in Skala Polichnitou.
Quote
#80
Ooh Markos, Skala Polichnitos....zo'n zalig, ingedommeld havenplaatsje!!!
Quote


Lijst met mogelijk verwante discussies
Discussie Auteur Reacties Weergaven Laatste bericht
  Niet naar Griekenland, wat mis ik het meest? Ger 31 2.871 08 April 2020, 16:32
Laatste bericht: vlagreco
  Sommigen leren het niet Patrick 3 1.741 27 April 2019, 17:20
Laatste bericht: 9930zomergem
  Raki is niet altijd goed voor de gezondheid Patrick 3 1.905 06 November 2018, 19:22
Laatste bericht: De Haarlemse mug.
  zuid kreta, zie door de bomen het bos niet meer riskje 25 11.043 09 January 2016, 21:29
Laatste bericht: lucy
  Komt het dan toch nog goed? Ger 0 1.689 15 May 2010, 13:38
Laatste bericht: Ger

Ga naar forum:


Gebruikers die deze discussie lezen: 2 gast(en)

Jouw forum-permissies
Je mag geen discussies starten.
Je mag geen reacties plaatsen.
Je mag geen bijlagen posten.
HTML staat aan.
MyCode staat aan.
Smilies staan aan.
[img]-code staat aan.